Wethouder Anita Vlam
Wethouder Anita Vlam / foto: Gemeente Woudenberg

Vlam teleurgesteld in regeerakkoord

wo 12 jan 2022, 16:13 Politiek

WOUDENBERG – ‘Het regeerakkoord is een valse start voor de regering,’ vindt Anita Vlam, de Woudenbergse wethouder van financiën. In het akkoord staat onder meer een bezuiniging van 500 miljoen op Jeugdzorg. Dat is een forse tegenvaller voor de gemeenten.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft op 11 januari een ledenvergadering over het regeerakkoord gehouden. Ze noemt evenals Vlam het regeerakkoord een valse start. 

De VNG vroeg vorig jaar arbitrage over de hoogte van de uitkering voor de Jeugdzorg aan. 

Een zogeheten Commissie van Wijzen oordeelde dat de volledige kosten voor de jeugdzorg gecompenseerd moesten worden. Dat heeft de regering dus niet besloten en er een forse korting in 2025 boven op gezet.

De VNG heeft met scherpe woorden gereageerd op het negeren van de arbitragecommissie Jeugd en de korting. 

‘Wij hadden als gemeente de verwachting dat het nieuwe kabinet de afspraken van de arbitragecommissie Jeugd onverkort zou nakomen, de opschalingskorting zou worden afgeschaft en het abonnementstarief in de Wmo zou worden gecompenseerd. 

Helaas komt het regeerakkoord gemeenten hierin niet tegemoet. De VNG zegt dit zeer te betreuren en dat dit zo snel mogelijk moet worden hersteld,’ laat de afdeling communicatie van de gemeente weten. 

‘De voorstellen uit het regeerakkoord kunnen op lange termijn gevolgen hebben voor vele gemeenten, waaronder Woudenberg. Wat deze gevolgen precies zijn, kunnen we nu nog niet zeggen,’ aldus de gemeente. 

Voor de meerjarenbegrotingen van de gemeente is het belangrijk om te weten wat er na 2025 gaat gebeuren. Dat blijft nu onduidelijk.

De landelijke overheid wil de verdeling uit het Gemeentefonds op een nieuwe manier berekenen, dat is de zogeheten opschalingskorting. 

De VNG zegt dat er geen enkele grond is voor deze korting en dat sommige gemeenten waaronder Woudenberg hard geraakt worden. 

De korting is voorlopig van de baan, maar zal volgens de afspraken in 2025 worden doorgevoerd. 

Het zou Woudenberg waarschijnlijk 115 euro per jaar per inwoner kosten.