Afbeelding
Henk van de Wetering

Column: Henk van de Wetering

Column

De gemeente: dat zijn we zelf

Van onze onvolprezen raadsgriffier Klaas kreeg ik als nieuw gekozen raadslid een boek van bijna 300 (!) pagina’s met de titel ‘Ik raadslid’, het handboek soldaat voor de gemeenteraad. Best boeiend om doorheen te bladeren tijdens het zomerreces.

Vaak hoor je vanuit je omgeving “Goed dat jij het doet, maar voor mij zou het niks zijn, al die stukken lezen en die lange vergaderingen”. Ergens is dat waar, de agenda voor de raad is altijd vol en de vergaderingen duren mij ook wel eens te lang. We vinden het als fracties te vaak nodig om over elk onderwerp het woord te voeren en de maximale spreektijd te benutten. En soms doen we dat ook om in de Woudenberger of LetOp te worden geciteerd… Als nieuwe raad moeten we ook leren wat wel en wat minder belangrijk is en wellicht het handboek soldaat er nog eens op na te slaan. En of het ons altijd helpt om in de lokale media te staan..?

Maar het raadslidmaatschap is ook iets bijzonders. We vertegenwoordigen immers alle (bijna) 14.000 Woudenbergers. Het zou juist wel wat voor veel meer Woudenbergers moeten zijn. Raadsleden staan in ‘de frontlinie’ van onze democratie. Ze vormen de bestuurslaag die het dichtst bij de burgers staat. Ze kunnen dus ook het beste uiting geven aan wat er in de samenleving speelt én dat omzetten naar het doen en laten van de lokale overheid. Die lokale overheid, de gemeente, is er voor de inwoners. 

En daarbij past ook het besef dat veel initiatief dat voor de gemeente van belang is uit de bevolking zelf komt: uit de ondernemingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het gemeentebestuur coördineert, maar laat het werk over aan wie dat het beste kan en dat ook het liefst zelf wil doen. Een goede raad beperkt zichzelf tot de echte politieke kwesties in de gemeente. Steeds vaker worden maatschappelijke vraagstukken door gemeenten samen met inwoners, organisaties en andere belanghebbenden uitgedacht en opgelost. Op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (2023) zijn we in onze gemeente al goed voorbereid. Participatie wordt voor het eerst leidend bij de vorming van lokaal beleid. De samenleving is aan zet en de overheid legt verantwoording af over de manier waarop invulling wordt gegeven aan participatie bij het maken van plannen. Op welke wijze zijn inwoners, organisaties en bedrijven betrokken? Wat zijn de resultaten en wat is er mee gedaan?

Ik hoop dat we in de komende jaren erin slagen om het besef dat we gezamenlijk werken aan de toekomst van Woudenberg meer door te laten dringen bij onze inwoners. Dat we met elkaar invulling geven aan de opgaven waar we voor staan, zoals wonen voor iedereen, de energietransitie (inclusief een betaalbare energierekening!) en een samenleving waarin we omkijken naar elkaar.

De gemeente kan niet alles oplossen, maar als we verantwoordelijkheid nemen om -op basis van ieders eigen mogelijkheden- het samen op te pakken, kunnen we veel bereiken.

De gemeente: dat zijn we zelf!

Henk van de Wetering,
Fractievoorzitter PvdA-GroenLinks Woudenberg