Moniek van de Graaf (PvdA GL)
Moniek van de Graaf (PvdA GL) / foto: Agnes Vendrig

Woningen bouwen naar behoefte

Algemeen

WOUDENBERG In de nieuwbouwwijken Hoevelaar I, II en III worden tot 2030 925 huizen gebouwd. Uit het recente woonbehoefteonderzoek blijkt een behoefte aan 70 procent koopwoningen in alle prijsklassen.

‘Het is onze bedoeling dat zoveel mogelijk Woudenbergers een woning kunnen krijgen,’ zegt wethouder Moniek van de Graaf. ‘We willen niet dat Woudenbergse starters naar andere gemeenten moeten verhuizen, als ze hier bij hun familie en hun vrienden in de buurt willen blijven wonen.’
‘Hugo de Jonge, minister voor volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, is bezig met de ontwikkeling van instrumenten om gemeenten meer mogelijkheden te geven koopwoningen aan de eigen bevolking toe te wijzen. Ik kan niet wachten op het moment dat wij die kansen krijgen,’ aldus de wethouder.

‘Voor Hoevelaar II liggen de kaarten voor de gemeente gunstig. We hebben de grond samen met een projectontwikkelaar in bezit en kunnen dus bepalen welke type woningen er gebouwd moeten worden,’ vertelt Van de Graaf. Voor de huurwoningen wil de wethouder Omnia Wonen in positie brengen. ‘Dat is onze woningcorporatie. Als zij de woningen bouwen en in bezit houden, is dat een waarborg dat de woningen op de lange termijn huurwoningen blijven. Als projectontwikkelaars bouwen, heb je die garantie minder. De kans bestaat dat ze na tien of twintig jaar de woningen verkopen.’

Het is overigens niet de bedoeling dat er alleen maar sociale huurwoningen of koopwoningen tot de Nationale Hypotheek Garantie grens gebouwd worden. Er zullen, conform de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek, ook andere type woningen neergezet worden, zoals vrije huur- middeldure - en dure koopwoningen, zodat de doorstroming op de woningmarkt beter op gang komt.

‘Een belangrijke kans zijn seniorenwoningen. Ouderen kunnen daar in trekken en blijven wonen, omdat indien nodig er aanpassingen gedaan kunnen worden. Woudenbergse ouderen houden van beide benen op de grond.
Vervolg op pagina 6.

Men wil graag een grondgebonden woning. Dat zal niet in alle gevallen mogelijk zijn, gezien de beperkte mogelijkheden voor woningbouw rond het centrum’ legt Van de Graaf uit.

Uit het onderzoek blijkt dat Woudenberg ieder jaar ongeveer 145 woningen moet bouwen. Dat is een mooi streven, maar is dat een realistisch doel met de stikstofuitspraak van de rechter?

‘Ja,’ antwoordt Van de Graaf. ‘We zitten niet in de buurt van een natura 2000 gebied, dus overtreden we op dit moment geen wetten als we bouwen Maar als de regels veranderen, zijn we wettelijk verplicht Den Haag daarin te volgen.’

De gemeente bezit niet de grond voor Hoevelaar III. Daarom wordt het lastiger voor de gemeente om daar te bepalen wat er gebouwd moet worden. ‘Dat wordt een kwestie van onderhandelen, waar de uitkomsten van dit woonbehoefteonderzoek bij helpen, want we willen de mix van soorten woningen bouwen waar behoefte aan is ’ aldus de wethouder.

Na 2030 wil Woudenberg blijven bouwen. ‘Het zoekgebied is Woudenberg Zuid-Oost,’ zegt Van de Graaf.

Het provinciebestuur heeft uitgesproken dat nieuwbouwwijken bij bestaande OV knooppunten moeten worden aangelegd.

‘In Woudenberg Zuid-Oost is dat niet het geval en komt het er ook niet,’ constateert Van de Graaf. ‘Maar gezien de crisis op de woningmarkt en het feit dat wij willen en kunnen bouwen is collega wethouder De Kruif op dit moment in gesprek met de provincie om samen te kijken wat wel mogelijk is om een mogelijke nieuwe woonwijk en bedrijventerrein goed bereikbaar te krijgen. We zitten dus aan tafel om over de bouwplannen na 2030 te spreken.’