Vluchtelingen ondergebracht op de camping
Vluchtelingen ondergebracht op de camping / foto: Niels Wolterink

Druk op gemeente om asielzoekers op te nemen

Algemeen

WOUDENBERG De landelijke overheid zoekt naar mogelijkheden de asielzoekerscrisis op te lossen. Diverse instanties vinden dat er een wet moet komen die gemeenten verplicht asielzoekers onderdak te bieden. Ook wordt er gezegd dat gemeenten, die geen asielzoekers willen opnemen, de wet overtreden.

Tot voor kort was de asielzoekerscrisis voor Woudenberg ver van hun bed. Zoals elke gemeente moest Woudenberg een vastgesteld aantal statushouders onderdak bieden. Dat verloopt sinds kort op schema.
Statushouders zijn asielzoekers, die het recht hebben gekregen om in Nederland te blijven en moeten inburgeren. Het is van belang dat ze snel een huis krijgen. Anders blijven ze in asielzoekerscentra zitten en loopt de doorstroming vast, zoals nu gebeurt.
Sinds begin van dit jaar is er ook een stroom vluchtelingen uit Oekraïne op gang gekomen. De gemeente en Woudenbergers hebben een grote groep mensen onderdak geboden.
Het is simpeler om vluchtelingen een dak boven het hoofd te geven. De vluchtelingen komen uit Europa en mogen zich vrij door Nederland bewegen en zelf spullen kopen.
Nu is er sprake van een wet, die gemeenten verplicht ook asielzoekers op te nemen. In een aantal plaatsen is gebleken dat een vermenging van vluchtelingen met asielzoekers voor spanningen en scheve gezichten zorgt. Dat komt door de verschillen in status en rechten.
De landelijk overheid wil dat gemeenten ook asielzoekers onderdak gaan bieden. Tot voor kort moesten de centra minimaal 100 mensen kunnen huisvesten en minimaal een jaar beschikbaar zijn. Staatssecretaris van asielzaken Eric van der Burg is teleurgesteld dat niet meer gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen.
Eerder hebben in deze krant de Woudenbergse fractievoorzitters op de problemen gereageerd. Henk van de Wetering, fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks, stelde dat Woudenberg nu eenmaal geen plek heeft waar minimaal 100 asielzoekers kunnen verblijven.
Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, vond dat er in de veiligheidsregio gezamenlijk een oplossing moest komen.
Het College voor de Rechten van de Mens zegt dat gemeenten die alleen vluchtelingen opnemen, maar asielzoekers weigeren op onrechtvaardige wijze onderscheid maken. Dat is discriminatie en tegen de wet. Dat is een stap naar de verplichting om een aantal asielzoekers op te moeten nemen. Hoe dat moet is de vraag.