Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Vragen over klokgelui in Woudenberg, waar hebben we het over…

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders In Woudenberg, heeft op 15 juni een kwartier lang klokken laten luiden om solidariteit met de boeren te betuigen. Of je het met dit initiatief eens bent of niet, het getuigt in ieder geval van moed om deze keuze te maken. Of de besluitvorming op de juiste manier gelopen is ten aanzien van de gemeenteraad is de vraag. Het college heeft in ieder geval duidelijk uitgelegd wat de bedoeling was en heeft m.i. te goeder trouw gehandeld. Dat je het daar in de raad met elkaar over hebt begrijp ik. Waar ik geen begrip voor heb is de ‘parlementaire enquête’ die GBW in de LetOp van 27 juli heeft uitgerold, een vervolg op eerdere stukken van GBW over het klokgelui. Het begint op de Haagse politiek te lijken waar men vooral druk is met discussies over processen en procedures. 

In het betreffende artikel staan alleen maar vragen en opmerkingen over processen en procedures over het ‘klokgelui’. En als straks, na de nodige overleggen en discussies, alle antwoorden binnen zijn, vraag ik mij af welk Woudenbergs maatschappelijk probleem hiermee gediend en opgelost is. Ik kan het niet bedenken en maar één logische conclusie trekken: het gaat hier om scoringsdrang. Dus politiek, stop nu een keer met die scoringsdrang en ga samen aan het werk om de echte uitdagingen waar we als Woudenberg voor staan samen aan te pakken. Daarvoor zijn jullie toch gekozen?

Rob van den Brink