P. Koekkoek
P. Koekkoek P. Koekkoek

Column Ds. Pieter Koekkoek

Column

Ik weet niet waar ik bij hoor en dat kan soms heel lastig zijn. Laat ik het uitleggen. In kranten, in nieuwspramma’s op tv en ook op internet hoor en zie ik regelmatig spreken over een scheiding tussen mensen. Men heeft het over de elite en over het volk. Blijkbaar staan deze beiden tegenover elkaar. Maar steeds vraag ik me af: Wie is toch die elite, en wie het volk? Om maar even met de elite te beginnen: Soms worden hoger opgeleiden daarmee bedoeld. Wel, ik heb een universitaire studie afgerond. Dan ben ik dus elite. Maar soms worden rijken bedoeld en rijk ben ik niet. 

Anderen hebben het over de machthebbers, maar ik heb geen macht. En behoort iemand die geen studie heeft gedaan, maar een belangrijke positie in de politiek of in een vakbond inneemt nu tot de elite of toch niet? En is de gewone man of vrouw, zonder bijzondere opleiding of macht, maar rijk geworden door omstandigheden nu plotseling elite of toch niet? Ik kom er niet goed uit. 

Datzelfde geldt voor ‘het volk.’ Allerlei groepen stellen dat zij vertegenwoordigen wat het ‘volk’ wil. Maar als ik me niet in hun ideeën herken, hoor ik dan niet bij het volk? Ik weet niet waar ik bij hoor als er alleen maar wordt gesproken over een tegenstelling tussen de ene en de andere groep. Misschien is het wel een vergissing om in tegenstellingen te denken. 

Ik ben gewoon een mens, tussen de andere mensen. Mensen met verschillende gedachten en ideeën. Die verschillen geven meestal de rijkdom van de menselijke geest weer. Meestal, zeg ik. Want als ik me terug trek in mijn eigen ideeën, zonder die ander te horen of te zien, zak ik weg in de armoede van eenzijdig denken. Een armoede die tot eenzaamheid wordt, waarin ik alleen nog maar kan wijzen op mijn eigen gelijk, mezelf het volk voel tegenover de elite of andersom. Maar dat volk of die elite bestaat nog maar uit één persoon: Ikzelf. 

Daarom hoop ik altijd op een gemeenschap waarin niet de tegenstellingen het belangrijkst zijn, maar de rijkdom van de gemeenschap. Wees verschillend en verrijk elkaar.