Afbeelding
GemeenteBelangen Woudenberg

Column Peter van Schaik, fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Column

Participatiebeleid 

Deze week staat in de commissievergadering de startnotitie Participatie op de agenda. Voor het geval u denkt “is er dan geen beleid op dit moment?” dan heeft u het mis. Natuurlijk is er beleid, maar het huidige beleid is gedateerd. Er zijn nu veel meer instrumenten beschikbaar dan in het verleden en op basis van de nieuwe Omgevingswet zijn de gemeenten verplicht hun beleid aan te scherpen. 

Er ligt nu ook een wetsvoorstel in het parlement met als doel om op lokaal niveau duidelijker te maken binnen welke kaders, inwoners in het beleidsproces kunnen deelnemen en in welke fases van het beleidsproces zij worden betrokken. 

De gemeente moet ook stelling nemen hoe zij omgaat met het uitdaagrecht (right to challenge) en de wijze van omgang met burgerinitiatieven. Met deze wetenschap wordt nu binnen de gemeente gestart met het opstellen van een nieuw beleidskader. Het is vooral belangrijk dat de inwoners ook kunnen participeren bij het opstellen van dit nieuwe beleidskader en dat zij hier zeggenschap in krijgen. 

GBW is van mening dat er gebruik gemaakt moet worden van de kennis en ideeën van onze inwoners, het verenigingsleven en andere organisaties. Erg belangrijk binnen dit proces is ook dat we nu ook de mensen kunnen bereiken die de weg naar de gemeente nog niet weten te vinden. Hoe gaan we dat doen? 

Als GBW-fractie gaan wij hierover in gesprek met de overige fracties en het college, maar we zijn vooral geïnteresseerd in uw ideeën. Laat het ons weten! In het raadsvoorstel staat opgenomen dat het de raad is die de ambities aangeeft. Hoever ga je met die ambities? 

Belangrijk is dat er een goede balans moet zijn tussen participatie en democratie. Een goed toegepast participatieproces kan het democratisch proces vereenvoudigen. Maar, gaat de raad dan ook al afspraken maken hoe wordt omgegaan met de uitkomsten van een goed doorlopen participatieproces? 

Worden bijvoorbeeld de adviezen bindend voor de raad of dienen de adviezen alleen ter onderbouwing van de besluitvorming? Daar moeten wel afspraken over gemaakt worden. Duidelijkheid voor de raad, maar ook voor de deelnemers aan het participatieproces. In de huidige tijd zijn er veel nieuwe hulpmiddelen beschikbaar gekomen om het participatieproces tot een succes te maken. Ook daar gaan we keuzes in maken. 

Een platform waar ik zelf enthousiast van word is https://denkmee.utrecht.nl/nl-NL/. Neem daar eens een kijkje. 

U krijgt dan een goed beeld van één van de mogelijkheden. Heeft u suggesties of tips, laat het mij weten.