Afbeelding

Samen op weg naar het stemlokaal

Nu het nieuwe jaar ruim anderhalve week oud is kijken we voorzichtig uit naar de komende periode in de gemeentelijke politiek. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 14, 15 en 16 maart 2022 breekt een mooie periode aan waar de Woudenbergse politieke partijen, vaker dan ze gewoon zijn, hun visie op de toekomst van Woudenberg voor het voetlicht zullen brengen.

Als plaatselijk huis aan huis nieuwsblad willen wij alle Woudenbergers op de juiste wijze informeren over de plannen die de partijen voor de komende vier jaar voor Woudenberg in petto hebben.

Om onze inwoners goed te informeren zullen wij er alles aan doen om alle partijen de gelegenheid te geven hun punten naar voren te brengen.

Naast interviews en verslagen van de georganiseerde debatten willen wij onze lezers ook betrekken bij de, voor Woudenberg en haar inwoners belangrijkste, verkiezingen. Hoe gaan we dit doen.

Iedere Woudenberger mag een stelling of vraag aanleveren die betrekking heeft op de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. Uit de ingezonden vragen en stellingen zullen wij een selectie maken die wij gaan voorleggen aan de lijsttrekkers van alle deelnemende partijen.

In de verkiezingskrant van 9 maart 2022 worden de uitkomsten gepubliceerd en krijgen we een goed inzicht wat de diverse partijen voorstaan en welke kant ze met Woudenberg op willen.

Heb je een vraag of wil je een stelling inbrengen doe dit dan door een e-mail te sturen naar:

redactie@LetOpWoudenberg.nl

De vragen en stellingen dienen uiterlijk 15 februari 2022 bij ons binnen te zijn. Hierdoor krijgen de partijen voldoende tijd om hun visie of antwoord op de vragen die binnen de Woudenbergse samenleving leven te geven.