Recent nieuw gebouwde appartementen in Woudenberg
Recent nieuw gebouwde appartementen in Woudenberg / foto: LetOp Woudenberg

Klein maar fijn wonen in Woudenberg

Algemeen

WOUDENBERG  Als het plan wordt goedgekeurd door de gemeenteraad, realiseren de gemeente Woudenberg en Omnia Wonen binnenkort 30 kleine sociale huurwoningen. Dit onder de naam Klein maar fijn wonen. Hiermee willen zij voorzien in de behoefte aan kleinere, betaalbare woningen in Woudenberg. Het gaat om tijdelijke woningen die 15 jaar blijven staan. Ze komen op de plek van de hondenuitlaatplaats ter hoogte van de Vermeerlaan, vlakbij de brandweerkazerne. De woningen zijn speciaal voor één- en tweepersoonshuishoudens, zoals alleenstaanden en starters. Wie staat ingeschreven bij Woningnet kan straks reageren op een van de woningen.

In samenspraak met de gemeente Woudenberg en Omnia Wonen heeft ontwikkelaar Barli een ontwerp gemaakt. Dit ontwerp werd op 2 november tijdens een informatieavond gepresenteerd aan omwonenden. De avond werd druk bezocht. Hoewel er wel de nodige kritische noten en bezwaren waren over bijvoorbeeld de gekozen locatie en de vorm van de woningen, werd ook de nut en noodzaak van het realiseren van de woningen onderstreept. Aanwezigen konden hun reactie op het ontwerp achterlaten of op een later moment laten weten. De gemeente gaat hier samen met Omnia Wonen en Barli naar kijken en waar dat kan verwerken in het ontwerp. Wethouder Marleen Treep: “Wij vinden het belangrijk dat er voor iedereen in Woudenberg een passende woning beschikbaar is. Op dit moment is er in onze gemeente dringend behoefte aan kleinere woningen. Dit blijkt uit het woonbehoefteonderzoek 2018 en 2020. Met het project Klein maar fijn wonen willen we samen met Omnia Wonen in deze behoefte voorzien.” Jantine Clasie, MT- lid Omnia Wonen, voegt toe: “Wij zijn erg blij dat we ook hier in Woudenberg door gaan met bouwen voor onze huurders. Dat blijft hard nodig want het aantal woningzoekenden neemt toe en er is behoefte aan kleinere woningen voor onder andere starters en alleenstaanden. Er is intensief samengewerkt met de gemeente Woudenberg om met dit project te starten. We vinden het belangrijk een thuisbasis te realiseren voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt. Zodat zij een basis hebben om deel te nemen aan de maatschappij, zoals ieder ander.”

Extra hondenuitlaatplek in Het Zeeland

De hondenuitlaatplek bij de brandweerkazerne blijft bestaan maar wordt kleiner gemaakt. In de wijk Het Zeeland, ter hoogte van het Pijlkruid, wordt een plek toegevoegd. Op www.woudenberg.nl/kleinmaarfijn kunnen inwoners de ontwerpen bekijken.