Afbeelding

Kindcentrum Koningin Juliana over school van de toekomst

Algemeen

Woudenberg Het team van Kindcentrum Koningin Juliana werkt op dit moment aan het herzien van de missie en visie, gericht op de toekomst van het onderwijs van de school. 

Het afgelopen half jaar is het team van het Kindcentrum al een aantal dagen bij elkaar geweest om na te denken over kernwaarden van het onderwijs en hoe deze vertaald kunnen worden naar de praktijk. 

Tevens is gekeken wat dit betekent voor het pedagogisch klimaat in de opvang. Het Kindcentrum biedt immers opvang en onderwijs.

Stem van de leerling

De mening van kinderen en ouders is van groot belang op het Kindcentrum. Daarom werd er na de herfstvakantie gestart met het project ‘De School van de Toekomst’.

Bij de opening van het project werden de leerlingen onthaald door een echte schoolgoochelaar. Vervolgens gingen de leerlingen aan de slag met het ontwerpen van hun ideale school. Er werd gebouwd, geknutseld, geschreven en de kinderen voerden gesprekken over de school van de toekomst. 
Het project werd afgesloten met een tentoonstelling voor de ouders.

De leerlingen presenteerden trots hun beeld op wat zij belangrijk vinden voor goed onderwijs. Opvallend was dat kinderen graag actief willen leren door te bewegen.

Mening van de ouders

Om vanuit de driehoek school-leerling-ouders inhoud te geven aan de vernieuwde visie, werden ook ouders actief betrokken bij het traject. 

Afgelopen week kwamen de ouders, verdeeld over drie avonden, bij elkaar in Hotel Schimmel 1885.

Onder aansturing van een projectbegeleider werd de avond op interactieve wijze ingevuld.

Kernwaarden

Ouders mochten in groepjes nadenken over wat zij belangrijk vinden ten aanzien van goed onderwijs. 

Zo werden waarden als ‘veiligheid, orde en structuur, betrokkenheid, je mag zijn wie je bent’, diverse malen genoemd.

In het vervolgtraject voegt de school de genoemde waarden van ouders, kinderen en personeelsleden samen en ontstaan er gezamenlijk geformuleerde pijlers, gericht op het onderwijs van de toekomst.

Driehoek school-leerling-ouders

De aanwezige ouders gaven aan het enorm te waarderen dat zij op deze actieve wijze betrokken worden bij het visietraject van de school van hun kinderen. 

Directeur van het Kindcentrum Koningin Juliana, Henno Koelewijn kijkt met voldoening terug op de ouderavonden en de projectweek. 

Door de samenwerking in een driehoek van school-leerling-ouders kan de school straks weer op vernieuwde wijze richting geven aan het onderwijs.

Samenwerking school-leerling-ouders essentieel

Afbeelding