Afbeelding
Edwin Korenberg

Het Woudenbergs sportakkoord biedt kansen voor sport- en beweegaanbieders

Sport

Denk mee op 5 juni in Sportcafé de Camp! 

Een gezonde leefstijl voor alle Woudenbergers. Een van de ideaalplaatjes daarbij is dat sporten en bewegen voor iedereen vanzelfsprekend is. Hoe komen we zo dicht mogelijk bij dat ideaalplaatje? Voor het nieuwe ‘Woudenbergs Sportakkoord’ roept Sport in Woudenberg (ondernemende) sportaanbieders, onderwijsinstellingen en maatschappelijke instanties op mee te denken op o.a. de volgende onderdelen:

Hoe zijn sportverenigingen en sportclubs te versterken? Wat is belangrijk voor een sociaal en veilige sportomgeving?

Op maandag 5 juni van 18.00 tot 20.00 uur is iedereen welkom om mee te denken tijdens de veldsessie: ‘Woudenbergs Sportakkoord 2.0’. Tijdens deze sessie welke plaats vindt in De Camp, staan twee dingen centraal:

1. Korte terugblik op Sportakkoord 1.0. Wat is er bereikt en wat is er geleerd?
2. Sportakkoord 2.0. Hoe kunnen we de lessen uit Sportakkoord 1.0 doorvertalen naar een vernieuwd Sportakkoord en welke ideeën leven er.

KANSEN VOOR SPORT- EN BEWEEGAANBIEDERS
In het nieuwe landelijke sportakkoord is veel aandacht voor sport- en beweegaanbieders. Een belangrijk punt is het investeren in kwalitatief sterke sportaanbieders die toegankelijk en veilig zijn voor iedereen. Dit biedt kansen voor sport- en beweegaanbieders. Maar ook voor onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en Woudenbergers zelf. Samen zorgen dat nog meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen om te gaan sporten en bewegen door bijvoorbeeld drempels te verlagen en succesverhalen te delen.

Denk je mee?

Wil jij meedenken over de inhoud van ons Woudenbergs Sportakkoord? Meld je dan uiterlijk 2 juni aan door een mail te sturen naar info@sportinwoudenberg.nl Vermeldt in deze mail vanuit welke organisatie je aansluit en met hoeveel personen.

Wat: Veldsessie ‘Woudenberg Sportakkoord 2.0’
Voor wie: Sport- en beweegaanbieders en andere betrokken organisaties in de gemeente Woudenberg
Datum:  Maandag 5 juni
Tijd: 18.00 – 20.00 uur (vanaf 17.30 inloop en er staan dan broodjes klaar)
Locatie:  De Camp, De Bosrand 15-17, 3931 AP Woudenberg

Afbeelding