Afbeelding
foto: Jonathan Riezebosch

“Plezier voor iedereen!

Sport

WOUDENBERG Het Lokaal Sportakkoord Woudenberg heeft de ambitie om alle inwoners van Woudenberg te laten sporten en bewegen, en om te zorgen voor een veilig en duurzaam sport- en beweegaanbod dat aansluit op de wensen en mogelijkheden van alle Woudenbergers.

Het kernteam Sportakkoord organiseerde afgelopen maandag in samenwerking met de buurtsportcoaches ‘het Sportcafé’ in de voetbalkantine. Zo’n dertig lokale verenigingen en organisaties hebben zich inmiddels aangesloten bij het Sportakkoord. Ze werken enthousiast samen om Woudenberg in beweging te krijgen. 

Eén van de partners is de gemeente Woudenberg. Wethouder de Kruif ondertekende namens de gemeente afgelopen maandag het sportakkoord; “Ik ben vereerd en trots om dit akkoord te tekenen. 

We willen graag de samenwerking stimuleren tussen de verschillende partners, met als hoofddoel; plezier voor iedereen. 

Dat dertig organisaties samenwerken is bijzonder voor een gemeente van deze omvang. Samen hebben we de ambitie om sporten toegankelijk en passend te maken voor iedereen”.

Jacqueline Stoel van de Geeresteingroep is al jaren bezig om Woudenbergers in beweging te krijgen via Woudenberg Beweegt! “Dit project is een vervolg op de Beweegkuur vanuit de overheid. We zijn er zo’n acht jaar geleden mee begonnen. In een tijdsbestek van tien tot twaalf weken gaan we werken aan een gezondere leefstijl. 

Anders dan veel mensen denken is Woudenberg Beweegt! niet alleen bedoelt voor mensen met een medische indicatie. Alle Woudenbergers, jong en oud, valide en invalide, kunnen meedoen. Deelnemers worden begeleid door professionals, het traject bevat bewegingsbijeenkomsten en een aantal voedingsbijeenkomsten”.

“Een goede conditie is belangrijk. Dat merkte ik in mijn dagelijks werk als tandarts, maar zeker ook nu”. Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg organiseert verschillende activiteiten waar Woudenbergers elkaar ontmoeten en met elkaar kunnen bewegen.

 Liekele Hoekstra van SWO gaat verder: “We hebben op dit moment een groep van zo’n zeventig Woudenbergers die via ons actief zijn. Via verschillende kanalen proberen we mensen te bereiken. Zo nodigen we elk jaar alle 75-plussers uit”.

“Mensen van de Reinaarde die in het dorp wonen zijn bij de meeste Woudenbergers wel bekend” vertelt Tim Stolzenbach. “Een aantal van hen sport bij verenigingen in het dorp. Het sportaanbod voor de 180 bewoners die op de Heigraaf wonen is beperkt. Zij staan met 3-0 achter. 

We zetten vaak meer in op bewegen dan op sporten. Een stuk wandelen bijvoorbeeld. We nodigen verenigingen graag uit om eens bij ons op het terrein te komen kijken. Laat je verrassen! Ik geloof zeker in een win-win situatie”

Anique en Jiska zijn jongerenwerkers van Jeugdpunt Woudenberg. “Jeugdpunt is vorig jaar gestart. We proberen jongeren bijvoorbeeld via filmpjes op TikTok te bereiken. We hebben ook aandacht voor jongeren die in de lhbti-community zitten. Waar lopen zij tegen aan? Doe ik met korfbal een rokje aan of niet? Naar welk toilet ga ik als ik non binair ben? Waar kan ik me omkleden?” 

Ben van Voskuilen van de voetbalvereniging wordt gevraagd of zijn club hierover heeft nagedacht. Van Voskuilen twijfelt of je met een aparte kleedkamer juist niet stimuleert dat mensen zich buitengesloten gaan voelen. Anique geeft aan dat het goed is om als jongerenwerkers en verenigingen hierover na te denken.

Ook scholen zetten zich in voor een gezonde leefstijl. Heleen Lepper van de Jan Ligthartschool: “Het is niet de bedoeling dat kinderen elke dag gevulde koeken of een frikandelbroodje mee naar school nemen. We willen als school hierin een rol spelen en zo kwamen we bij de Gezonde School. Zo hebben we watertappunten laten aanleggen. 

Alle leerlingen hebben een bidon gekregen. Kinderen mogen zoveel water drinken als ze willen. Vijf maanden lang hebben we de kinderen drie dagen in de week fruit gegeven. Dat werd gesubsidieerd door de gemeente. De andere twee dagen proberen we kinderen te stimuleren zelf iets gezonds mee te nemen. Doordat schoolreisjes niet door konden gaan vorig jaar, hebben we dit vanuit de school ook nog een paar maanden kunnen doen”.

“Ook bij ons stimuleren we het eten van fruit” vertelt buurtsportcoach Lidy Verrips van SNO. “En er wordt natuurlijk veel gesport. Verenigingen geven clinics. Hierin spelen wij een verbindende rol. Ook minder bekende sporten worden zo onder de aandacht gebracht. 

Ouders komen wel eens naar ons toe om te vragen wat kinderen leuk vinden. Wij adviseren dan. En het is zeker niet zo dat de traditionele sporten als voetbal en korfbal dan altijd het polupairst zijn“. 

De aanwezigen kunnen door middel van het invullen van ‘geeltjes’ tips geven voor het Lokaal Sportakkoord Woudenberg. Voor Woudenbergers die meer willen bewegen is er een Sportkaart ontwikkeld. Doel van de kaart is om Woudenbergers gratis kennis te laten maken met mogelijkheden tot sport en bewegen.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding