Afbeelding
foto: Gemeente Woudenberg

Oppositie mist visie gemeentebestuur

Politiek

WOUDENBERG De gemeenteraad is verdeeld over het collegewerkprogramma. Dat bleek tijdens de behandeling in de commissievergadering. Vooral de oppositiepartijen vonden de plannen niet concreet genoeg en misten ambitie. De coalitiepartijen zijn wel tevreden.

Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, was verrast door het collegewerkprogramma. ‘Het college van burgemeester en wethouders beloofde dat ook de oppositiepartijen een bijdrage aan dit plan zouden kunnen geven. Wij hebben helemaal niets gehoord, hebben geen uitnodiging gehad en ineens is er toch het plan.’ Wethouder Henk-Jan Molenaar gaf toe dat er beloofd was dat de oppositiepartijen inbreng zouden kunnen hebben. ‘Maar door tijdsdruk hebben we dat niet waar kunnen maken. In de toekomst krijgt u nog gelegenheid om een bijdrage te leveren.’ Jan Bessembinders, gemeenteraadslid voor het CDA, was blij dat er een planning lag. Maar hij vond de inhoud van het stuk niet erg concreet. ‘In het stuk staat 46 keer het woord “onderzoek” en maar liefst 66 keer het woord “visie”. We moeten oppassen dat we niet vastlopen in een brij van onderzoeken en visievorming. 

Over drie jaar moeten er wel zaken geregeld zijn.’ Bert Bosman, fractievoorzitter van de ChristenUnie, verklaarde dat hij in mei 2022 blij was toen hij hoorde dat er concrete plannen zouden komen. ‘Ik ben teleurgesteld. Er wordt gesproken over spreekuren voor de wethouders of dat iets nieuws is. Dat is niet zo. Het stuk is niet concreet.’ Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, miste een duidelijke visie van het college van burgemeester en wethouders. ‘Het college van burgemeester en wethouders opereert al één jaar zonder visie. Die had uit dit stuk moeten blijken. Maar dat is dus niet zo.’ Henk van de Wetering, fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks, toonde zich tevreden. ‘We kunnen goed met dit stuk uit de voeten. Wij vinden het concreet genoeg.’ Henry van Veldhuizen, gemeenteraadslid voor de SGP, was wel in zijn nopjes. ‘Het is goed dat we nu een gezamenlijk vertrekpunt hebben. We weten waar we beginnen.’ Jhony Stalman, fractievoorzitter van de VVD, zette vraagtekens bij de plannen voor participatie. ‘Er komt een onderzoek van studenten van Windesheim, maar die hebben daar geen ervaring mee.’