Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Opkoopbescherming roept veel vragen op

Politiek

WOUDENBERG Er zitten redelijk veel haken en ogen aan de invoering van de opkoopbescherming van koopwoningen, waardoor ze niet aan derden verhuurd kunnen worden. Dit blijkt uit de beantwoording van technische vragen bij het raadsvoorstel.

Het college van burgemeester en wethouders constateert dat het lastig is voor starters om een betaalbare woning in het dorp te kopen. De opkoopbescherming moet starters meer kansen op de woningmarkt geven. Het is de bedoeling dat de opkoopbescherming gaat gelden voor de gebieden De Grift, Het Groene Woud, Het Zeeland, Laanzicht, Nico Bergsteijn en Nieuwoord.

De fractie van de PvdA/GroenLinks vraagt zich af of particuliere beleggers hun werkterrein niet zullen verleggen naar andere delen van het dorp. Het wordt voor hen lastiger om in genoemde gebieden huizen te kopen en door te verhuren.

Het college van burgemeester en wethouders verwacht niet dat beleggers in andere delen van het dorp zullen opduiken. Over het algemeen worden woningen tot de grens van de Nationale Hypotheek Garantie gekocht. In andere delen van het dorp staan duurdere woningen.

De fractie van GemeenteBelangen Woudenberg wil weten hoe de gemeente gaat controleren dat de eigenaar ook echt in het pand gaat wonen. Zo nodig moeten er maatregelen genomen worden.

Het college van burgemeester en wethouders antwoordt dat de opkoopbescherming een nieuw middel is en dat er nog geen ervaring mee is. De gemeente wil gegevens bij het kadaster kopen. In het tweede of derde kwartaal van dit jaar zal meer duidelijkheid over de controle en handhaving komen. De gemeente heeft in ieder geval weinig ambtenaren die kunnen controleren.

In het raadsvoorstel staat dat de opkoopbescherming juridische gevolgen voor de gemeente kan hebben.
De fractie van de SGP wil weten wat er kan gebeuren. Het college van burgemeester en wethouders antwoordt dat de beleggers naar de rechter kunnen stappen om de opkoopbescherming te laten toetsen.

Op termijn zijn er ook plannen om opkoopbescherming in Hoevelaar in te voeren. De kopers moeten dan minimaal vijf jaar in hun woning blijven wonen. Als ze eerder hun huis verkopen, mag de nieuwe eigenaar wel verhuren.