Afbeelding
foto: Niels Wolterink

College wil verkeer in dorp veiliger maken door groot onderzoek

Politiek

WOUDENBERG Het college van burgemeester en wethouders wil door een onderzoek een duidelijk beeld hebben van plekken waar het verkeer onveilig is. De fracties van GemeenteBelangen Woudenberg en het CDA stelden vragen over het onderzoek. Het CDA constateerde dat het vorige college al een onderzoek gedaan heeft naar onveilige verkeerssituaties. De fractie vraagt zich af of een nieuw onderzoek noodzakelijk is.

Het college van burgemeester en wethouders reageert: ‘Een eerdere verkeersveiligheidsinventarisatie, dat onder het vorige college viel, heeft in principe veel bruikbare informatie opgeleverd ten aanzien van de gesteldheid van de verkeersveiligheid in Woudenberg. Ieder jaar kunnen er echter weer nieuwe verkeersonveilige situaties ontstaan die voorheen nog als veilig beschouwd konden worden.’ Het huidige college wil daarom voor de zekerheid ook alle situaties laten onderzoeken na de eerdere verkeersveiligheidsinventarisatie, om zo een vollediger beeld te krijgen van de verkeersveiligheid. ‘Een vollediger beeld van de verkeersveiligheid helpt om betere overwegingen te maken en te onderbouwen waar in de toekomst eventuele maatregelen getroffen kunnen worden. Dit helpt ook om onderbouwd prioriteiten te kunnen stellen wat eerst moet gebeuren en wat pas later,’ aldus het college. GemeenteBelangen Woudenberg vroeg zich af of dit onderzoek nu echt nodig was. De gemeente weet immers best waar mensen het verkeer onveilig vinden. Het college geeft als overweging: ‘De gedachte achter het verkeersveiligheidsonderzoek is niet alleen bedoeld om inzichtelijk te maken waar inwoners vinden dat het onveilig is, maar ook waar er daadwerkelijk ongevallen in het verleden zijn gebeurd.’ 

Dit wordt respectievelijk ook wel subjectieve verkeers(on)veiligheid en objectieve verkeers(on)veiligheid genoemd. ‘Concreet zal er bijvoorbeeld niet alleen inwoners bevraagd worden welke locaties in Woudenberg zij onveilig vinden, maar zullen ook ongevallencijfers en krantenartikelen, doorgespit worden om te onderzoeken waar er in het verleden ongevallen zijn gebeurd. Dat laatste kan weer bevestigen of ontkrachten of bepaalde locaties die bewoners onveilig vinden, daadwerkelijk onveilig zijn of niet,’ is het plan van het college van burgemeester en wethouders. ‘Beide soorten verkeers(on)veiligheid inzichtelijk maken is nodig om uitspraken te kunnen doen over de totale verkeers(on)veiligheid in de gemeente Woudenberg. Die informatie kan het college vervolgens gebruiken om betere overwegingen te maken en te onderbouwen waar in de toekomst maatregelen getroffen kunnen of moeten worden. Dit helpt ook om onderbouwd prioriteiten te kunnen stellen wat eerst moet gebeuren en wat pas later kan,’ aldus het college. In de vorige raadsperiode had VVD-wethouder Anita Vlam de portefeuille verkeer onder haar hoede. Zij heeft een aantal avonden met bewoners gesproken over de verkeersonveiligheid in hun buurt. De toenmalige oppositie vond toen dat Vlam te weinig naar de burgers luisterde en bijvoorbeeld niets deed om de overlast van vrachtwagens op de Nico Bergsteijnweg aan te pakken.

Participatie en luisteren naar de burgers is een speerpunt van het huidige college van burgemeester en wethouders.