Afbeelding
Rotary S-W

Verhalen uit de vuurlinie

Ondernemend

WOUDENBERG De Tweede Wereldoorlog ligt al weer bijna 80 jaar achter ons en toch: wat hebben we er van geleerd en hoe werkt dit door in ons huidige bestaan? 

Verhalen uit de Vuurlinie (verhalenuitdevuurlinie.nl) laat mensen die op een manier betrokken zijn geweest bij deze oorlog hun verhalen vertellen. 

Hiermee blijft het verleden levendig en behouden voor toekomstige generaties.

Ook liet Verhalen uit de Vuurlinie kinderen hun ideeën over oorlog, al dan niet zelf meegemaakt omdat ze gevlucht zijn uit een oorlogsgebied, vertellen in het project Kinderen in de Bunker. 

Verhalen uit de Vuurlinie produceerde ook de documentaire Achterveld, dorp in de Vuurlinie, waarin het verhaal van de Voedselconferentie van april 1945 wordt verteld. Hiermee werden miljoenen Nederlanders gered van de hongerdood. 

Rotary Scherpenzeel-Woudenberg vindt het belangrijk dat deze verhalen verteld kunnen blijven worden. 

Daarom organiseerde ze in november een bridgedrive, waarbij de opbrengst gaat naar Verhalen in de Vuurlinie. Wil jij je ook inzetten voor het goede doel? Mail ons dan op RotarySW@outlook.com


Vervolg 
voorpagina

‘De scenariostudie is -door de noodzakelijke dubbele raadsbehandeling- later gestart dan eerder ingeschat en zal nu in februari 2024 opgeleverd kunnen worden. 

Aan de hand van deze scenariostudie zullen wij met de provincie bespreken op welke wijze en termijn het maatwerkonderzoek compleet gemaakt kan worden,’ aldus Boeve.

‘Daarmee is op dit moment lastig een planning te geven voor de behandeling. Wij hebben op dit moment geen duidelijkheid of de provincie zelf invulling gaat geven aan de term vitaliteit. 

Wij gaan er vanuit dat de scenariostudie aanleiding zal geven voor een gesprek met uw raad en op een later moment ook het maatwerkrapport,’ besluit Boeve haar antwoord.