Afbeelding
Peter van Schaik

Column Peter van Schaik fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Column

Tekenen bij het kruisje? 

Afgelopen week was ik aanwezig bij een bijeenkomst van de Regionale Energie Strategie (RES) Amersfoort. Binnen deze regio werken de gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Soest en Woudenberg met elkaar samen. De regio heeft de opdracht om 0,5 TWh aan duurzame energie op te wekken. Het gaat dan om zon op land, zon op dak en wind op land. De provincie heeft vorig jaar vastgesteld dat de regio onvoldoende vorderingen heeft gemaakt met het realiseren van de toegezegde 0,5TWh. De provincie heeft daarna een plan opgesteld voor de regio waar zij de mogelijkheden aangeven om het doel wel te bereiken. Alle 7 gemeenten moeten nu voor de zomer een reactie geven op de voorzet van de provincie. 

Binnen de regio hebben de wethouders meerdere gesprekken met elkaar gevoerd om te bespreken hoe we als regio op het plan van de provincie gaan reageren. De 7 wethouders hebben nu een regionaal aanbod opgesteld voor de provincie. Het is een plan/voorstel dat op onderdelen afwijkt van het plan van de provincie, maar wel dezelfde opbrengst genereert. Dit regionale aanbod is afgelopen woensdag aan ons gepresenteerd. De provincie heeft al aangegeven te kunnen instemmen met dit aanbod. 

Wat betekent het aanbod voor Woudenberg? Woudenberg heeft aangeboden 10 ha zon op land te realiseren. Dat bestaat uit 2 ha langs de A12 en 8 ha agrarische (rest)gronden. Als GBW kunnen wij ons vinden in het bod van onze gemeente en de keuze voor zon op land (zonneweiden). En dus niet voor windmolens. Wel willen we de zonneweiden goed ingepast zien worden in het landschap met zoveel mogelijk gemengd gebruik. GBW is er voorstander van om, wanneer een grondeigenaar een verdienmodel ziet in het beschikbaar stellen van 8 ha grond, hier gebruik van te maken. De realisatie van een zonneweide van 8 ha lijkt financieel beter haalbaar dan meerdere kleine zonneweiden. 

De grootste uitdaging voor het regionale bod is, dat het een gezamenlijk bod is. Mocht één van de 7 gemeenteraden tegen dit bod stemmen, dan vervalt het gehele bod. Op dat moment krijgt de provincie de ruimte om “onvrijwillige” projectbesluiten te nemen, die liggen in de lijn van het voorstel die zij aan de gemeenten hebben gedaan. Het gevolg is dan dat er dan meer windmolens geplaatst gaan worden dan in het aanbod van de 7 gemeenten (nu 13/14 windmolens) is opgenomen. 

Vooral het belang van het gezamenlijke bod gaf woensdagavond emotionele reacties bij een aantal van de aanwezige raadsleden. Dat voelt voor meerdere raadsleden als “ tekenen bij het kruisje”, zonder eigen inbreng. Immers de colleges hebben het bod ingediend zonder dat de gemeenteraden zich hierover inhoudelijk konden uitspreken in de raadsvergadering. Het gaat spannend worden in de regio!