Afbeelding
Gemeente Woudenberg

Column Wethouder Henk-Jan Molenaar

Column

Zeg nee tegen No Cure No Pay

Eind deze maand valt de jaarlijkse envelop weer bij u op de mat: de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. De gemeentelijke belastingen bestaan uit de kostendekkende rioolheffing, de kostendekkende afvalstoffenheffing en de onroerende zaakbelasting (OZB).

Het overgrote deel van de inkomsten in onze gemeentelijke begroting komt vanuit het Rijk. De gemeentelijke OZB is daar een aanvulling op. En vanuit de totale inkomsten in de begroting bekostigen wij jaarlijks alle gemeentelijke taken. De hoogte van uw OZB aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van uw woning. Deze waarde moet volgens de Wet WOZ een zo goed mogelijke schatting zijn van de marktwaarde van uw woning. Taxateurs kijken hiervoor naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de maanden rond de waardepeildatum. Deze datum ligt 1 jaar vóór het belastingjaar. Voor de WOZ-waarden voor 2024 is dat dus 1 januari 2023. Hierdoor loopt de vast te stellen WOZ-waarde achter op de prijsontwikkeling op de huizenmarkt.

De gedachte die ik veel tegenkom, dat wij als gemeente belang hebben bij een hoge WOZ-waarde van de woningen, is een misverstand. Wij corrigeren namelijk jaarlijks het OZB-tarief op de ontwikkeling van de totale WOZ-waardes. Daarmee blijven onze OZB inkomsten nagenoeg gelijk. Dat wil niet zeggen dat u niet van mening kunt zijn dat de WOZ-waarde hoger is vastgesteld dan de waarde van uw woning was op 1 januari 2023. In dat geval kunt u daar bezwaar tegen maken. Als u bezwaar maakt, zou ik u willen oproepen om dat zelf bij de gemeente te doen en niet via een no-cure-no-pay bureau. Daar heb ik drie goede redenen voor: (1) op basis van onze ervaringscijfers blijkt dat u net zoveel kans op een verlaging van uw WOZ-waarde heeft als u zelf bezwaar indient, (2) het door u zelf ingediende bezwaar wordt sneller behandeld en (3) u bespaart de Woudenbergse gemeenschap (en dus ook uzelf) een flinke kostenpost.

Dat laatste wil ik graag toelichten. Kiest u namelijk wel voor bezwaar maken via een no-cure-no-pay bureau en klopt het bezwaar en verandert de WOZ-waarde? Dan dient de gemeente een vergoeding te betalen voor de kosten die het no-cure-no-pay bureau heeft gemaakt. Als bij een bezwaarprocedure de waarde van uw woning met € 10.000,- wordt verlaagd, dan wordt uw ozb-aanslag met € 9,- verminderd. Het bedrag aan proceskosten die we het ingeschakelde bureau moeten vergoeden kan (ondanks een per 2024 doorgevoerde verlaging door de Rijksoverheid nog steeds) oplopen tot honderden euro’s. Deze kosten worden zoals alle kosten van de gemeente betaald vanuit gemeenschapsgeld, waardoor iedere inwoner daar uiteindelijk aan meebetaalt. De afgelopen jaren zijn we hierdoor als gemeente Woudenberg (net als alle andere gemeentes) geconfronteerd met forse extra kosten. En dat geld gebruiken we liever voor een veilige en fijne (leef)omgeving voor iedereen.