Afbeelding

Column Henk van de Wetering Fractievoorzitter PvdA-GroenLinks

Column

U bent zelf vreemdeling geweest

Mijn vorige column dateert van voor de verkiezingen van afgelopen november. Mijn oproep was om vooral te kiezen voor partijen die vanuit vertrouwen en optimisme werken aan de uitdagingen van deze tijd. Die boodschap lijkt in Woudenberg helaas niet zo goed overgekomen. 

Meer dan 1700 inwoners maakten in het stemhokje een vakje van de PVV rood. U mag best weten dat ik me daar sinds 22 november zorgen over maak. In een dorp dat relatief rijk is, waar veel mensen het goed hebben, waar we omzien naar elkaar en het verenigingsleven bloeit, toch zoveel stemmen voor een man die vooral tegen is: tegen de EU, tegen de Islam, tegen Marokkanen, tegen de aanpak van klimaatverandering, tegen asielzoekers.

1700 Woudenbergers, daarvan ken ik er vast veel. Sommigen fluit ik waarschijnlijk op zaterdag bij jongens die voor het eerst mochten stemmen, of heb ik vroeger begeleid in de vele jaren dat ik jeugdteams van de v.v. Woudenberg trainde. Of ontmoet ik op de markt of langs de lijn bij de sport. Graag zou ik hen spreken over het waarom van hun keuze.

Het waarom

In een recent artikel in de Correspondent is een scherpe analyse te lezen waarom zoveel mensen op de PVV hebben gestemd. Het komt erop neer dat de belangrijkste reden is dat men vindt dat er ‘te veel’ buitenlanders in ons land wonen. En dat is volgens de auteurs niet iets nieuws, dat vond men ook al in de jaren zeventig van de vorige eeuw. Toen waren er veel mensen tegen de komst van Surinamers. En Pim Fortuyn scoorde postuum liefst 26 zetels bij de verkiezingen in 2002.

Nederland is in de afgelopen decennia een veel rijker land geworden. Dat heeft ook tot gevolg dat de traditionele kiezers van de Partij van de Arbeid nu te vinden zijn ‘op rechts’, ze hebben de PvdA ‘niet meer nodig’.

Het kan samen

Het goede nieuws is dat Nederlanders het in meerderheid prima vinden om asielzoekers op te vangen. Twee derde wil ‘als dat nodig is’ asielzoekers opvangen in de eigen gemeente. Het is nu nodig. Woudenberg moet zoals het er nu naar uitziet 94 opvangplekken realiseren. Met de opvang van Oekraïners hebben we laten zien dat we dit aankunnen. ‘U bent zelf vreemdeling geweest’ is een uitspraak die al teruggaat tot in het Oude Testament. In Woudenberg bezoekt minstens de helft van de bevolking regelmatig de kerk en zal zich herkennen in de oproep om vreemdelingen welkom te heten en goed te behandelen. In Nederland vangen we al 400 jaar vluchtelingen op. Asielopvang is geen links thema, maar iets wat ons allemaal aangaat. Ik hoop van ganser harte dat heel veel Woudenbergers ook klaar zullen staan om hun steentje bij te dragen aan het zijn van een gastvrije gemeente. En kritisch zijn mag, het gesprek voeren past daarbij! Het kan samen.