Afbeelding
Martine Buitenhuis Fotografie

Column wethouder Boeve – de Kruif

Column

Dweilen met de kraan open

Regen. Tijdens de hete zomermaanden is het vaak een verademing en in de winter zorgt het in de vorm van sneeuw vaak voor veel plezier. Maar in die maanden daartussen is het soms o, zo vervelend. We hebben het allemaal gemerkt, de afgelopen weken kwam het vaak met bakken uit de hemel. Het zorgt voor overlast op veel plekken in Nederland. Ook in Woudenberg hebben wij te maken met een hoog grondwaterpeil. Zo stond De Grift 50 cm hoger dan normaal. Ons dorp ligt relatief laag. Tussen de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug in zijn wij het laagste puntje. Dit zorgt ervoor dat het vaak lastig is om het water zonder te pompen af te voeren. Daarom wordt de waterstand van oppervlaktewater in onze gemeente ook nauwlettend in de gaten gehouden. De gemeente en het Waterschap werken samen om de situatie voortdurend te monitoren en dit zorgt ervoor dat onze voeten droog blijven. Zo kon de Florijn Winterloop ‘gewoon’ van start. Geen natte voeten, maar de sportievelingen moesten zich wel door de modder heen ploeteren. Sommige routes werden aangepast en verlengd zodat het begaanbaar bleef. Extra knap hoe alle deelnemers dit jaar de afstanden weer hebben afgelegd!

Wat kunnen we doen?

Waar mogelijk leggen we meer plekken aan voor oppervlaktewater, zodat we het water langer kunnen vasthouden als dat nodig is. Maar ook bij nieuwbouwprojecten zoals Hoevelaar wordt rekening gehouden met klimaatveranderingen en zo ook het hoge grondwaterpeil. Dit doen ze bijvoorbeeld door de grond waarop woningen worden gebouwd op te hogen. Alhoewel kruipruimtes onder nieuwbouwwoningen er tegen bestand zijn om een deel van de hoge grondwaterstand op te kunnen vangen, is het natuurlijk niet de bedoeling dat water of vocht de woning binnenkomt. Helaas blijft het een uitdaging om het grondwaterpeil onder controle te houden. Af en toe is het dweilen met de kraan open. Letterlijk en figuurlijk. Daarom is het ook belangrijk om naar manieren te kijken om de gevolgen van de overlast zo klein mogelijk te houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het waterdicht maken van de kelder of het beter isoleren van je vloer zodat het vocht niet door de vloer kan trekken. Afgelopen raadscommissie stond het onderwerp grondwater ook op de agenda, niet vanwege de actualiteit, maar omdat het beleids- en beheerplan eens in de zoveel tijd wordt geüpdatet. Op dit onderwerp trekken we samen op met gemeente Scherpenzeel en het Waterschap om zo goed mogelijk met ons grondwater om te gaan en duurzame oplossingen te bereiken.

Bewust omgaan met watergebruik

Ook al komt in deze periode van het jaar de regen met bakken uit de lucht, we moeten niet vergeten dat er ook drogere periodes aankomen. Dus laten we zuinig zijn met water. Kleine veranderingen in ons dagelijks watergebruik, zoals korter douchen of bewuster omspringen met de tuinslang, kunnen een groot en duurzaam verschil maken. En duurzaamheid gaat niet alleen over bewust watergebruik, maar ook over slim omgaan met water. Denk bijvoorbeeld aan regenwater opvangen voor hergebruik. Voor nu; ‘minder water, meer balans’. Laat de regendruppels maar een pauze nemen en ruimte maken voor duurzame zonnestralen!