Afbeelding

Column ds. D.C. de Pater

Column

Overwinning

Heeft u dat ook weleens gehad, dat je je zo boos voelt worden, dat je bijna een fout begaat? Je zou de ander wel wat aan willen doen… Je bent verontwaardigt vanwege het verkeerde wat een ander jou heeft aangedaan, of wat je een ander ziet doen. Graag zou je de ander op z’n nummer willen zetten.

We herkennen dit misschien ook wel om ons heen. Wat komen we soms een frustratie tegen in de maatschappij. Een jongere die ogenschijnlijk zonder reden een bushokje staat te vernielen. Een vrouw die haar zelfbeheersing verliest en openlijk en ongegeneerd staat te schelden op een ander. We kunnen dat (terecht) veroordelen. Maar achter die frustratie zitten vaak gevoelens van pijn, onrechtvaardigheid en machteloosheid.

Hoe gaat u om met kwaad wat u overkomt? En dan heb ik het over onrecht wat u raakt, zoals uitgescholden worden door iemand uit de straat, roddel door een familielid, of tegenwerking door een collega? Laat u dit gaan? Natuurlijk niet. U probeert wellicht uw recht te verdedigen, door het gesprek aan te gaan of door uw probleem aan te kaarten bij mensen die u kunnen helpen. Tot zover heel begrijpelijk.

Maar hoe gaat u om met die boosheid van binnen? Boosheid kan leiden tot verbittering. Verbittering kan leiden tot wrok. Dit zorgt ervoor dat we van slachtoffers daders worden. Als we gescholden worden, schelden we terug. We zinnen op vergelding. In plaats dat wij het kwaad overwinnen, worden wij zelf overwonnen door het kwaad. Ons hart wordt gevangen door boosheid, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Hoe kunnen we daar aan ontsnappen? Niet door reactief op het kwaad in te gaan, maar door proactief de weg van het goede te volgen. Op schelden bijvoorbeeld reageren we met vriendelijke woorden. Op vijandschap reageren we met een gastvrij gebaar. Op vijandige blikken reageren we met hartelijkheid. Wie deze weg kiest, overwint het kwaad, door het goede.

Wat is hiervoor nodig? In ons hart leeft dit uit onszelf vandaan niet. Hoe zouden we een vijand kunnen liefhebben? Het evangelie van Jezus Christus brengt redding voor een hart waarin boosheid leeft. Hij had vijanden lief en overwon het kwade door het goede. Dit evangelie is niet bedoeld voor een select groepje mensen, maar is er ook voor u. Wie door het geloof de veranderende kracht van dit evangelie heeft ervaren, gaat verlangen naar dezelfde houding van Jezus. Dan ga je ook anders kijken naar hen die jou kwaad deden.

Onze maatschappij heeft dit overwinnend evangelie nodig.