Afbeelding
Jolanda Weerheim

Column Gerben Heldoorn, fractievoorzitter SGP

Column

December, de maand om terug te blikken

In de maand december is het gebruikelijk om terug te blikken op het afgelopen jaar. Een maand om onder het genot van een chocoladeletter, een kerstkrans of een oliebol het jaar door te nemen. Dit jaar kan je voor het eerst betalen met je pinpas in de trein. King Charles III werd in Groot-Brittanië gekroond in mei van dit jaar. Die maand was ook de laatste maand van het gebruik van de acceptgiro. We hielden twee keer het rode potloodje vast in het stemhokje: op 15 maart voor de provinciale staten en op 22 november voor de Tweede Kamer.

De oorlog in Oekraïne duurt inmiddels ruim 600 dagen. De inval van Hamas in Israël op 7 oktober van dit jaar was vreselijk. Inmiddels woedt er een hevige oorlog in het Midden-Oosten, met vele doden en gewonden tot gevolg.

En toch is deze terugblik van de grotere (wereld)gebeurtenissen niet compleet. In Woudenberg gebeurde ook van alles. Zo kwamen in de Woudenbergse politiek veel thema’s langs in de raadsvergaderingen. Zo besloten we tot het terugdraaien van bezuinigingen. De SGP nam het initiatief voor een panel, waarin ervaringsdeskundigen met verschillende achtergronden en beperkingen actief zijn. Het panel is opgericht en krijgt de taak om advies te geven om de toegankelijkheid in Woudenberg te verbeteren voor mensen met een psychische, motorische, auditieve en/of visuele beperking.

Gelukkig werd het voorstel voor de zondagopenstelling van de winkels in Woudenberg weggestemd. We vroegen het college een informatieavond te organiseren in Woudenberg in verband met de asielproblematiek. En de gemeenteraad besloot positief over het uitvoeren van een verkeerskundig onderzoek over mogelijke ontsluiting van Woudenberg Noord. Als SGP-fractie vroegen we regelmatig aandacht voor de onzekere situaties waarin de Woudenbergse agrariërs verkeren. Tenslotte dachten we samen na over de toekomst van het cultuurhuis.

We komen nog wat dichterbij….. Er werden kinderen geboren en er waren Woudenbergers die een huwelijksjubileum vierden. We vierden samen Koningsdag, maar we stonden in mei van dit jaar ook stil bij de oorlogsslachtoffers. Er was verdriet bij Woudenbergers. Familieleden of vrienden ontvielen ons. Verdriet en vreugde wisselen elkaar af. En zo komt een terugblik over het jaar ineens dichtbij. Het gaat over het leven van u, jou en mij. We maken de balans op. Wat een zegen dat we ons leven niet in onze eigen hand hebben. Er is een God Die zorgt, ondanks wat er ook gebeurt in ons leven. In Psalm 10 lezen we dat God ons ziet. Hij ziet de moeite en het verdriet en we mogen het jaar 2023 in Zijn hand geven.

Tot slot nog één advies: kijk in uw omgeving, juist deze maand, om naar mensen die het moeilijk hebben, bijvoorbeeld mensen die alleen zijn. Laten we elkaar in deze maand écht zien en er voor elkaar zijn.