Afbeelding
Bert Bosman

Bert Bosman fractievoorzitter ChristenUnie

Column

Ruimte om zorg te hebben voor elkaar

We hebben elkaar nodig. De ChristenUnie leeft niet uit de verwachting dat de overheid alles oplost en denkt ook niet dat we moeten denken dat de markt alles oplost. De ChristenUnie wil dus niet links zijn of rechts maar denkt dat het tijd is dat de samenleving zelf haar rol en verantwoordelijkheid pakt. In Woudenberg kan dat en er zijn al veel partijen die ook zo denken en initiatief hebben genomen.

De zorg
Onlangs kwamen professionals in de zorg uit Woudenberg bij elkaar om initiatief te nemen onder de werktitel “Samen bouwen aan een nieuwe manier van samen leven!” Er zijn namelijk verschillende bedreigingen voor een goede zorg aan kwetsbare mensen in ons dorp. Er wordt een toename aan stress, eenzaamheid en stille armoede geconstateerd. Mensen ervaren gebrek aan sociaal contact en gebrek aan zorg. Het vinden van vrijwilligers wordt steeds moeilijker. Voor de medewerkers in de zorg wordt hoge werkdruk ervaren. Er zijn te weinig medewerkers, er is een hoge administratieve druk.
De professionals willen werken aan een steunpunt waarin informele- en formele zorg elkaar concreet kunnen versterken en helpen. Zoeken naar nieuwe manieren om samen te werken en elkaar positief te beïnvloeden. Er gebeurt natuurlijk al veel goeds op dit terrein. Corporatie de Kleine Schans is een prachtig voorbeeld van deze manier van samenwerken. De aankomende tijd zullen we ons als Woudenbergse samenleving met elkaar open moeten stellen steeds opnieuw nieuwe vormen van samenwerking te vinden om de zorg voor elkaar te optimaliseren.

Het cultuurhuis
In de gemeenteraad is gesproken over het voorstel “Op weg naar een toekomstbestendig cultuurhuis”. Een belangrijk onderwerp wanneer het gaat om huisvesting geven aan groepen uit onze Woudenbergse samenleving die zich op allerlei manieren tot elkaar verstaan en waarde toevoegen aan de kwaliteit van ons dorp. Tijdens de voorbereiding en de bespreking realiseerde ik me ook dat er natuurlijk veel meer ruimtes in Woudenberg zijn die een plek bieden aan de samenhang van ons dorp. Ook hier kunnen we met elkaar verder kijken dan de eigen kring. Een mooi voorbeeld was er toen een kerkrentmeester van de Hervormde Kerk spontaan opperde dat de Oekraïners die binnenkort buren van de dorpskerk worden ook gebruik kunnen maken van één van de zalen van het kerkcentrum. Zo stelt de Voorhof zich ook open voor maatschappelijke activiteiten en worden er in de voetbalkantine al veel jaren activiteiten georganiseerd die de Woudenbergse samenleving steunen. Sietse Hoogenberg hield als voorzitter van Stichting Het Cultuurhuis een pleidooi voor een programmacoördinator en gebouwbeheerder. Begrijpelijk, want niet alles kan door vrijwilligers gebeuren. We hebben een goed cultuurhuis nodig en we kunnen de aankomende jaren nog beter de handen in elkaar slaan om de ruimtes die er in Woudenberg zijn optimaal in te zetten om goed voor elkaar te zorgen.