Afbeelding

Column Henk van de Wetering, fractievoorzitter PvdA-GroenLinks Woudenberg

Column

Samen kan het

Volgende week woensdag mogen ook alle Woudenbergers van 18 jaar en ouder naar de stembus. Ik hoop van harte dat jullie dat ook allemaal doen. We leven in een land waar dat kan, dus laten we dan ook gebruik maken van de mogelijkheid om onze stem te gebruiken. De grote thema’s zijn bestaanszekerheid, wonen, klimaat, migratie, zorg en de bestuurscultuur. Dit laatste onderwerp is vooral door nieuwkomer Pieter Omtzigt als prioriteit genoemd. Inmiddels heeft het Centraal Planbureau de plannen van een aantal partijen doorgelicht. Er zijn ook partijen (zoals BBB, PVV en NSC) die dat niet wilden. Eén ding is zeker: wat de verkiezingsprogramma’s beloven zal na 22 november niet allemaal uitgevoerd worden. We zijn immers een coalitieland en partijen zullen altijd compromissen moeten sluiten. Dat betekent niet dat er niets te kiezen is: immers jouw stem helpt om de richting naar de toekomst mee te bepalen!

In Woudenberg werken we ook met een coalitie. De lokale partijen SGP, CDA en PvdA-GroenLinks doen dit vanuit het motto: ‘Bouwen met vertrouwen’. Natuurlijk verschillen de drie partijen, maar in de afgelopen 1,5 jaar hebben we laten zien dat we verschillen kunnen overbruggen en samen werken aan oplossingen. Ook met de andere drie partijen in de raad. En op de thema’s die nu landelijk aan de orde zijn. Voor ons waren en zijn de uitgangspunten onder andere:

- We bouwen aan een toekomst op basis van vertrouwen in onze inwoners en organisaties.
- We zoeken voortdurend naar de verbinding en niet naar verschillen.
- We werken aan participatie met de samenleving.
- Wij staan voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet.

Natuurlijk bereik je dat allemaal niet in een week, maand of jaar. Er wordt door ambtenaren, college en raad bijna elke dag hard aan gewerkt. Samen, om het beste voor Woudenberg te realiseren. Wat zou het mooi zijn als de landelijke politiek vanaf 23 november ook zo aan de slag zou gaan. Waar ‘samen’ het uitgangspunt is. Helaas zijn er landelijk zoveel partijen dat dat niet zomaar kan. Naar mijn idee is het belangrijk dat veel (meer) Nederlanders beseffen dat partijen die met onhaalbare en populistische ideeën en kreten komen, niet voor dat ‘samen’ gaan. Laten we vooral kiezen voor partijen die vanuit vertrouwen en optimisme werken aan de uitdagingen van deze tijd. Het zal niemand verbazen dat ik denk dat GroenLinks-PvdA daar het beste programma voor heeft. Inzetten op betaalbaar wonen, goede zorg, een eerlijke klimaataanpak en het beter belonen van werken. En de wetenschap dat gemeenten onmisbaar zijn om uitvoering te geven aan het landelijk beleid, met de benodigde euro’s. Wie kan daarop tegen zijn? Natuurlijk besef ik dat veel Woudenbergers een andere voorkeur hebben. Dat is democratie. Ik hoop in ieder geval dat iedere kiezer goed nadenkt over zijn of haar keuze, in ieder geval gáát stemmen, waarbij hopelijk ook het ‘samen’ meegenomen wordt in de overwegingen om een vakje rood te kleuren.