Afbeelding
Wiljo Klein Wolterink

Column Wiljo Klein Wolterink, Uitgever LetOp Woudenberg

Column

Vertrouwen in de (lokale) politiek

Met de tweede kamer verkiezing op komst struikelen de partijen over elkaar heen met het voornemen het vertrouwen in de overheid te willen herstellen. Zolang de LetOp Woudenberg door ons wordt uitgegeven heb ik me altijd weerhouden van enig commentaar. Toch wil ik hierop nu een uitzondering maken. 

Begin van het jaar kreeg de gemeenteraad de mogelijkheid enkele bezuinigingen ongedaan te maken. Een van die bezuinigingen die men wilde terugdraaien was het weer plaatsen van de gemeentelijke berichten in een fysieke krant, omdat, zo werd gesteld, niet iedereen via online wordt bereikt. Dat een fysieke krant in een behoefte voorziet vernemen wij dagelijks. Woudenbergse inwoners, organisaties en bedrijven weten ons goed te vinden. Ter oriëntatie werd aan ons gevraagd wat de kosten hiervan zouden zijn. De commissie vanuit de raad, bestaande uit fractievoorzitters, heeft het college de kaders meegegeven de gemeentelijke berichten weer te plaatsen in een fysieke krant en binnen het budget, dat volledig overeenkomt met het door ons verstrekte bedrag. 

Het college heeft de twee lokale uitgevers uitgenodigd en zelf 4 criteria vastgesteld: 1. Bereik zoveel mogelijk inwoners en de inwoners dienen hier zo min mogelijk moeite voor hoeven te doen; 2. De krant moet wekelijks verschijnen; 3. Kosten binnen het aangegeven budget; 4. Uitgever moet zorgen voor een goede plaatsing en opdrachtgever moet hierbij ontzorgd worden. Het college stelt dat na een zorgvuldige procedure en de weging van de criteria ´De Woudenberger´ gegund moet worden. Daarbij wordt gesteld dat verwacht mag worden dat, met de plaatsing van de gemeentelijke berichten, de oplage van deze krant zal gaan stijgen.

Onbegrijpelijk voor ons als LetOp, want hoe kan je zoveel mogelijk inwoners in Woudenberg bereiken met een fysieke krant, waarbij de inwoners een betaald abonnement moeten nemen, terwijl er een alternatief is waarbij iedereen de krant gratis bezorgd krijgt, kan ophalen bij afhaalpunten en gratis online kan lezen. Als wordt gevraagd om nadere toelichting van de gemeente is men niet thuis omdat er door ons gebruik wordt gemaakt van de WOO (Wet Open Overheid), waarin wij vragen om de onderbouwing. Op basis van de WOO wordt terugkoppeling gegeven waarbij bij elke score de onderbouwing volledig is zwartgelakt. Als deze kwestie daarna ook in de Commissie van Bezwaarschriften wordt besproken, is daar het advies aan de gemeente toch nog eens te kijken of er minder zwartgelakt kan worden. Al direct na de beslissing van het College is aan de fractievoorzitters om een reactie gevraagd. Daar werd in eerste instantie verdeeld op gereageerd. Uiteindelijk kwamen de fractievoorzitters met een gezamenlijke reactie en verwijst men naar de gemeente (college). De raad heeft alleen de kaders gesteld en het college heeft het besluit uitgevoerd. Het is nog maar de vraag of wij een goede en begrijpelijke onderbouwing van het besluit zullen krijgen. Een maximaal bereik en inwoners die zich een betaald abonnement niet kunnen veroorloven, worden zo niet bereikt. Een gemiste kans!