Afbeelding

Column Henk van de Wetering

Column

Stel je voor, het is 2040

De toekomst, dat ben jij… Begin mei mocht ik bij Aaltje aan de Linie meedenken over de toekomst van de Gelderse Vallei. Uitgenodigd voor deze ‘workshop’ waren gebiedsexperts, gemeenten, provincie, waterschap, regio Amersfoort, LTO, het Schoutenhuis (als beheerder van diverse landgoederen), de energiecoöperatie, maar gelukkig ook melkveehouders en andere agrariërs. De opdracht die we meekregen van de organisatoren was helder: ‘Stel je voor, het is 2040’. Dit vanuit drie verschillende perspectieven:

1. Productieve regio: de Gelderse Vallei is een toekomstbestendig, high tech landbouwgebied, waarin op efficiënte wijze gezonde producten worden geteeld. Dit is de brede menukaart voor gezond leven in 2040.
2. Groen is gezond: de regio blinkt uit in natuurkwaliteit. Het groen in de stad is in omvang vergroot en gericht op biodiversiteit. Buiten de stad krijgt de natuur de ruimte. Boeren verdienen hun boterham met een compleet natuur-inclusieve bedrijfsvoering. Ze worden betaald door alle inwoners en bedrijven.
3. Gastvrij landschap: het buitengebied is overal toegankelijk en te beleven voor wandelaars en fietsers en de recreatieve en toeristische waarden zijn overal hoog. Het gebied is een ‘vakantieland’. Boerenbedrijven zijn gericht op een goede balans van natuur, productie en beleving en hebben veel functies.

Het was fijn dat de aanwezige boeren goed van zich lieten horen. En juist ook vanuit hun eigen praktijk mee kunnen en willen denken over de toekomst van het buitengebied. Ik bemerkte veel emotie bij de boeren en ook argwaan tegen de overheden (landelijk, provincie, regio) en adviseurs die deze bijeenkomsten organiseren. De regio en de provincie willen samen met betrokken inwoners en ondernemers een plan maken hoe om te gaan met het buitengebied, maar geef inwoners dan ook de kans om mee te praten en te denken. Tegelijkertijd is dit mijn oproep aan de inwoners: pak ook die kansen, het gaat om jullie toekomst!

Wat komt er dan uit? Gaan we richting één van de drie perspectieven? Landbouw, natuur of recreatie? Het lijkt me sterk. Ik denk dat een Vallei waarin alle functies met en naast elkaar bestaan zich al ontwikkelt. En juist de boeren en andere grondeigenaren zijn best bereid om daarin mee te denken en hun rol te pakken. Geef ze daarin ook verantwoordelijkheid. Niet tegen maar mét de boeren. Bij voorbeeld door collectief beheer van grond in de vorm van een coöperatie. Daarbij krijgen agrariërs een reële vergoeding voor natuurbeheer, waarin de water- en bodemkwaliteit mede de verantwoordelijkheid is van de boeren, die ook samen zorgen voor natuurlijke en evenwichtige bemesting. Dan wordt de Gelderse Vallei nog veel mooier en kunnen we als Woudenbergers genieten van veel wandel- en fietsplezier door verrassende groenblauwe gebieden. En daar wordt ook nog eens veel energie opgewekt met zonnepanelen en wellicht een enkele windmolen.. Hoe komen we daar? Samen met inwoners, waaronder de vele goedwillende agrariërs die ons buitengebied rijk is. Benut kansen om mee te denken over de toekomst, vooral ook die van kinderen en kleinkinderen!

Henk van de Wetering
fractievoorzitter PvdA-GroenLinks