Jan Bessemninders (CDA)
Jan Bessemninders (CDA) Agnes Vendrig

Column Jan Bessemninders (CDA)

Column

Rekensommetje

Soms ontstaan tijdens raadsvergaderingen onverwacht mooie initiatieven: je stelt “A” voor, en krijgt er na discussie “A in het kwadraat” voor terug. En dan eindig je met een plan of initiatief dat nog mooier is dan je zelf van tevoren had bedacht. 

Ik leg het even uit, want zoiets speelde tijdens de raadcommissie van dinsdag 16 mei: Onze CDA-fractie wilde een goed idee uit de gemeente Altena naar Woudenberg brengen, en wel het concept van ‘carbon farming’. In Altena hebben agrariërs en reguliere bedrijven de handen ineengeslagen en betalen bedrijven de agrariërs om gewassen te verbouwen die CO2 in de grond opslaan. De boeren in die regio willen hiermee, gesteund door LTO, aan de slag – maar het is nu nog een verlieslatende activiteit. Omdat bedrijven meebetalen voor de opslag van CO2 in de grond via landbouwgewassen, krijgt de agrariër een positieve business case, draagt het reguliere bedrijfsleven bij aan CO2-reductie en verbetert de bodemkwaliteit. Boer blij, bedrijven blij, natuur zegt dankjewel. Nou, dat wilden wij wel van Altena naar Woudenberg halen, dachten we bij het CDA. En daarom legden we een motie in de week met het verzoek om het College de mogelijkheden te laten onderzoeken. Dat kon al met een simpel telefoontje naar Altena, om te beginnen.

De meeste raadsfracties zagen echter alleen maar problemen en het regende dan ook bezwaren: Boeren zijn er voor de voedselproductie en anders niet. Hoe haalt het CDA het in zijn hoofd om agrariërs hiertoe te dwingen? Het CDA beschikt blijkbaar over een glazen bol waarmee ze kan voorspellen wat agrariërs willen. Moet je dit nou wel willen, net nu het landbouwakkoord op een haar na klaar is? De gemeente heeft te weinig landbouwgrond in bezit om voldoende effect te creëren (maar dit ging toch over zelfstandige agrarische ondernemers en niet over grondbezit van onze gemeente?). En dan kun je als initiatiefnemer geduldig uitleggen dat het overleg over het landbouwakkoord muurvast zit. Dat carbon farming volledig op basis van vrijwilligheid tot stand komt. Dat het juist een mooie kans is om innovatieve agrariërs en bedrijven bij elkaar te brengen. En, dat we vragen om een belletje naar de gemeente Altena om de ervaringen aan te horen. Meer niet. Maar nee: met uitzondering van de VVD bleven de meeste raadsfracties onvermurwbaar. Wat het raadslid niet kent, dat steunt hij/zij niet.

Wethouder Molenaar zag de charme van het idee blijkbaar wel in en bood namens het College aan om dit idee mee te nemen naar het overleg van de Regio Foodvalley. Dan zou hij het daar op de agenda kunnen zetten. Waar de meeste raadsfracties de hakken dus in het zand zetten, had het College het rekensommetje dus al gauw door. Mooi! En nu maar hopen dat niet alleen de VVD, maar ook de andere raadsfracties het volgende week tijdens de raadsvergadering ook snappen.

Jan Bessembinders,
CDA Woudenberg