Afbeelding
Pastor Zemann

Column Pastor Zemann

Column

Doden-
herdenking 2023

Op 4 mei mocht ik spreken tijdens de 4-meiherdenking in de mooie Oude Dorpskerk in Woudenberg. Het was een warme en waardige plechtigheid, afgewisseld met zang, muziek en een toespraak van de burgemeester en ondergetekende. Mijn gedachten dwaalden zo nu en dan af. Ik realiseer mij dat het woordje “oorlog” tot voor kort voor mij bestond uit verhalen uit het verleden. Over vaak mensonterende gebeurtenissen die we moeten blijven vertellen, opdat we niet vergeten. Verhalen over bevrijders en mensen uit het verzet.

De verhalen worden ook opnieuw verteld binnen een vreselijke oorlog in Europa, in Oekraïne. We zien al een jaar de vreselijke beelden. Op een flink aantal plaatsen in ons land worden vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Opnieuw verhalen, en ze liegen er niet om. Ik voel me soms machteloos, en dat zal voor u ook zo zijn. Maar ik haal moed en vertrouwen uit een tekst die ik heb voorgelezen tijdens de Dodenherdenking. Ik kreeg het als een anonieme brief in de brievenbus, met het opschrift: “pastor, misschien hebt u er iets aan”. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat het een vredeslied is van de bekende pas gestorven pastor en dichter Huub Oosterhuis. Ik wil ermee besluiten:

Dat een nieuwe wereld komen zal,
waar brood genoeg en water stroomt voor allen;
daar bouwen wij veilige buurten, en wijken van vrede in de schaduw van bomen.
Geen kinderen zullen daar sterven, oude mensen maken hun dagen vol en jonge mensen zullen daar pas op hun honderdste sterven.
Wij zullen niet voor de leegte zwoegen,
geen kinderen baren voor de verschrikking.
de wolf en het lam zullen weiden tezamen: wij leren oorlog af. 
Dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg is en water stroomt voor allen.

Met hartelijke groet, pastoor Harrold Zemann.