Gerhard te Winkel
Gerhard te Winkel Gerhard te Winkel

Column Gerhard te Winkel

Column

Bezuinigingen

Niets is zo vervelend voor een gemeentebestuur als de noodzaak om te bezuinigingen. Het is natuurlijk veel leuker om de knip te trekken en met geld te strooien. 

Als er gekort moet worden, voelen mensen zich benadeeld en worden boos. 

Ook loopt een gemeentebestuur het risico dat er eerder gedane beloften geschonden moeten worden en dat vindt niemand leuk.

Het was dan ook pijnlijk toen bleek dat de gemeente Woudenberg de begroting voor 2021 niet sluitend kon krijgen. 

De toenmalige wethouder Anita Vlam meldde dat bij de provincie. Woudenberg werd onder verscherpt financieel toezicht van de provincie gezet en was niet langer baas over eigen portemonnee. 

Wethouder Vlam was blij ‘want dit was een krachtig signaal’. 

In een interview heb ik geprobeerd te achterhalen voor wie dit signaal dan wel was en wat zij verwachtte dat er zou gebeuren. 

Haar antwoord bleef een beetje in de gordijnen hangen.    

De gemeenteraad besloot tot een bezuinigingsdialoog met de samenleving. De gemeenteraad heeft al eerder zo’n dialoog gehouden. Jan van de Lagemaat, toenmalig gemeenteraadslid voor de SGP, vond dat grote flauwekul. De gemeenteraadsleden zijn gekozen om besluiten te nemen en moet dat dan ook doen, vond hij. 

De uitkomst van deze dialoog leek van tevoren vast te staan. Het probleem ontstond in het Sociale Domein en vooral de Jeugdzorg. 

Toen kwam de uitslag van de dialoog. En cultuur en sport kwamen 


onder vuur te liggen. Vooral het Cultuurhuis. Dat was verrassend, want op die terreinen was dit probleem niet ontstaan. Men wilde bijvoorbeeld op de Openbare Bibliotheek bezuinigingen. Deze instellingen doet een aantal wettelijke taken voor de gemeente. Bovendien komt er subsidiegeld uit Amersfoort naar Woudenberg, via de organisatie Bibliotheken Eemland. Dat zou dus een lastige en dure bezuiniging worden.

Bovendien had de gemeente spijkerharde afspraken met bijvoorbeeld Stichting Oud Woudenberg over subsidie, die ineens niet meer zo spijkerhard bleken. Ineens zou Oud Woudenberg voor de helft gekort worden, terwijl er beloofd was dat dit niet zou gebeuren.

Nu heeft Woudenberg weer een beetje vlees op de botten en wil het college graag 150.000 euro bezuinigingen terug draaien. Maar ja, welke instelling krijgt geld terug dan en waarom dan? Jhony Stalman, fractievoorzitter van de VVD, wilde weten welke bezuinigingen het meeste pijn in de samenleving gedaan hebben. Dan kon die pijn gericht aangepakt worden.  

Het zijn grote vragen. Het zal interessante discussies opleveren. Welke argumenten gaat de politiek gebruiken? Worden ze geaccepteerd?

Gerhard te Winkel