Afbeelding
GemeenteBelangen Woudenberg

Column: Peter van Schaik, Fractievoorzitter GemeenteBelangen Woudenberg

Column

Onze GBW agenda ………. 

Het zomerreces van de gemeenteraad zit er weer op. Deze week hebben we de eerste commissievergadering alweer. Denk niet dat we tijdens het zomerreces de boel, de boel laten. Natuurlijk gaan belangrijke zaken door en worden wij gevoed met informatie vanuit de gemeente. 

Net zoals in de landelijke politiek komt er nu een periode aan met belangrijke dossiers. Denk hierbij aan de Regionale Energie Strategie, besluitvorming Hoevelaar fase 2, uitkomsten van het Woonbehoefte Onderzoek 2022 en de Begroting 2023. Als fractie hebben wij ook een aantal onderwerpen in de planning staan om te gaan oppakken. We willen niet alleen de agenda volgen van het college, maar we willen natuurlijk pro actief zelf onderwerpen bespreekbaar maken. 

Een onderwerp dat we nu gaan oppakken is de verkeer(on)veiligheid in ons dorp. Tijdens het zomerreces hebben we berichten ontvangen over onveilige verkeerssituaties in ons dorp. Voorbeelden hiervan zijn o.a. de situatie op en nabij de Griftdijk, het einde fietspad langs de N224 en kruising met de Zegheweg, kruising fietspad langs de Maarsbergseweg en Laanzicht. 

Vanuit GBW doen wij nu een oproep om ons te voorzien van nog meer onveilige verkeersituaties binnen Woudenberg. Wij willen deze situaties dan bundelen, voorzien van commentaar en overhandigen aan het college. Dit uiteraard om met elkaar in gesprek te komen om de situaties daar waar mogelijk te verbeteren. Heeft u nog andere voorbeelden van onveilige situaties? Mail deze dan naar verkeer@gemeentebelangenwoudenberg.nl 

Binnenkort komen we ook met een initiatiefvoorstel richting de gemeenteraad. Dit voorstel is al in ver gevorderd stadium. Dit initiatiefvoorstel gaat over de wijziging op 

het huidige vlaggenprotocol dat nu door de gemeente gehanteerd wordt. Uiteraard is en blijft de basis de vlaginstructie van de Rijksoverheid. We willen de mogelijkheid creëren dat er ook themavlaggen kunnen worden gehesen. Het kader hiervoor is de zgn. Issuekalender. 

Denk b.v. aan collecteweken voor goede doelen die er zijn. Alle organisaties die voorkomen in het landelijke of gemeentelijke collecte rooster krijgen dan de mogelijkheid om hun vlag tijdens de collecteweek voor het gemeentehuis te hijsen. 

Ook creëren we dan de mogelijkheid om b.v. op de Dag van Mensenrechten te vlaggen en op de Veteranendag. De Regenboogvlag is al opgenomen in het gemeentelijke protocol. In het initiatiefvoorstel stellen we ook vaste momenten voor wanneer onze eigen Woudenbergse vlag wordt gehesen.  

Deze vlag zien we veel te weinig en is toch een vlag om trots op te zijn. Wij hopen hierbij natuurlijk op steun van de andere fracties in de gemeenteraad. We gaan het binnenkort meemaken.