Ds. Wessel
Ds. Wessel Agnes Blok

Column Ds. Wessel

Column

Crisistijd

Zelfs wie het nieuws maar amper volgt, kan zich niet aan het gevoel onttrekken dat we in een crisistijd leven. De coronapandemie lijkt al weer lang verleden tijd en ingehaald door de oorlog in Oekraïne, de dreigende stikstofmaatregelen, de droogte en de al maar stijgende (gas)prijzen. 

En dan hebben we het nog niet eens over de vluchtelingencrisis, de crisis op de huizenmarkt en het personeelstekort dat in nagenoeg alle sectoren merkbaar is.

Al met al genoeg uitdagingen om het hoofd te bieden, ik benijd de politici niet….

Tijdens onze vakantie heb ik me er echter over verbaasd hoe weinig van dit alles te merken was. 

Volle terrassen en lange rijen waren eerder regel dan uitzondering. Blijkbaar valt het voor veel medelanders nog wel mee, in elk geval op financieel gebied zo lijkt het. Of steken we massaal onze kop in het zand en komt de kater later? De tijd zal het leren….

Zoveel instabiliteit doet ook iets met ons als samenleving. Onzekerheid zorgt ervoor dat we op zoek gaan naar houvast, en niet zelden ook naar een zondebok, zo laat de geschiedenis ons zien. 

Als je niet oppast worden bepaalde groepen in de samenleving de dupe of komen we tegenover elkaar te staan in plaats van dat we samen zoeken naar een oplossing en toekomstperspectief. 

Bepaalde crises vragen echter een lange adem en inzet van ons allemaal, waarbij een prijskaartje onvermijdelijk is.

In veranderende tijden zijn er gelukkig ook altijd plekken van hoop en houvast geweest, waar mensen uitgetild werden boven de waan van de dag en zich in alle wisselingen geborgen wisten. 

Zulke plekken zijn er nog, ook in ons dorp. Ik hoop dat u ze weet te vinden, zo niet dan neem ik u er graag mee naar toe.

Ds. A.D.J. Wessels