Afbeelding
Bert Bosman

Column Bert Bosman

Column

Zorgen voor ouderen

Decennia geleden werden ouderen opgevangen in de woning van de kinderen. Ze werkten mee op de boerderij. We kregen kleine bejaardenwoningen bij de Laan van Blotenburg en achter de Wipperveldbrug. Groenewoude werd gebouwd. Vanuit het Groenekruisgebouw aan de Christinastraat werd zorg verleend. Veel is veranderd. De woningen aan de Laan van Blotenburg en de meeste woningen bij de Wipperveldbrug zijn weg. Er zijn appartementen gebouwd. Groenewoude is vernieuwd. En de zorg van het Groenekruisgebouw werd overgenomen door De Kleine Schans. Maar de behoefte aan zorg is niet afgenomen. Ze gaat de komende tijd toenemen en daar moeten we oog voor hebben.

Verwachting
“Voor het grijze haar zult u opstaan en aan de oude zult u eer bewijzen” zegt Spreuken. Ook in Woudenberg worden mensen steeds ouder. De levensverwachting van de Nederlandse 65-jarigen is sinds 1970 tot bijna 5 jaar gestegen. Ook het aantal ouderen zal stijgen. Meer dan 90% van de ouderen woont nog zelfstandig. Het zal duidelijk zijn dat het aantal zelfstandig wonenden afneemt met het ouder worden. Het grootste percentage ouderen redt het met eerstelijnszorg, WMO-ondersteuning (vooral huishoudelijke hulp) of doet een beroep op tijdelijk verblijf, verzorging of verpleging. Slechts zes procent van de ouderen woont in een verpleeghuis of ontvangt een ‘volledig pakket thuis’.

Grote verschillen
De relatie tussen sociaaleconomische positie enerzijds en gezondheid en beperkingen anderzijds is groot. Het aandeel kwetsbare ouderen in de laagste inkomensklasse is veel groter dan in de hoogste. Ook factoren als het niet (meer) hebben van een partner en een klein sociaal netwerk hebben een aantoonbaar

ongunstige invloed op de levensloop van ouderen.

Grote druk
Het aandeel 75-plussers zal in Nederland van 8 procent nu naar bijna 12 procent in 2030 stijgen. Er zullen veel meer mensen komen die een behoefte aan zorg zullen hebben. Het aantal mensen met dementie bijvoorbeeld, zal naar verwachting verdubbelen.

 Zorg voor de zorg
We zullen onze verpleeg- en verzorgingshuizen Groenewoude, Huize Nieuwoord en de Moriahoeve moeten koesteren. De medewerkers van thuiszorg die o.a. onder regie van de Kleine Schans werken zijn zeer te waarderen. De Senioren Welzijn Organisatie Woudenberg (SWO) biedt een enorm aantal diensten en activiteiten aan en werkt samen met het grote aantal vrijwilligersorganisaties voor ouderen in ons dorp. Kerken en verenigingen hebben een niet te onderschatten focus op dat wat ouderen nodig hebben. De aankomende periode zal de ChristenUnie zich samen met andere partijen inzetten voor de belangen van ouderen. Dit betekent dat onder andere we het college zullen vragen om waar mogelijk een percentage geclusterd wonen te realiseren. Opdat ouderen elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen. Ook willen we dat de gemeente - waar mogelijk - ruimhartig meewerkt aan pré-mantelzorgwoonverzoeken. Dat zijn verzoeken om een 2e woning in de achtertuin te bouwen. Dat is nodig voor de ouderen in Woudenberg.

Bert Bosman;
ChristenUnie Woudenberg