Gerhard te Winkel
Gerhard te Winkel Gerhard te Winkel

Column Gerhard te Winkel

Column

Openbaar debat

De Vereniging van Raadsleden vindt dat de leden van de gemeenteraden in Nederland zich best assertiever mogen opstellen in tijden van crisis. Zij zouden, als hoogste orgaan van de gemeente, mee moeten praten en beslissen over gewichtige zaken zoals de maatregelen tijdens corona-crisis en de vluchtelingenopvang.

De raadsleden zijn per slot gekozen door de inwoners en moeten het beleid van het college van burgemeesters en wethouders controleren.

Bij crises gaat het nu zo. De landelijke overheid geeft de veiligheidsregio’s opdracht om een aantal zaken te regelen. In dat overleg zitten de burgemeesters en die nemen daarna besluiten. En dat is het dan.

Tijdens de lockdown waren er geluiden in Woudenberg dat de gemeente bijvoorbeeld meer voor de winkeliers kon en moest doen. Desgevraagd lieten de gemeenteraadsleden toen weten dat er nu eenmaal maatregelen waren en dat de gemeente zich aan de wet moest houden. Bovendien was het de verantwoordelijkheid van de burgemeester.

Nu komen er stromen vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland en Woudenberg. Ook kraakt de opvang voor asielzoekers in zijn voegen. De gemeente Woudenberg heeft moeite statushouders aan een woning te helpen. Hierover is ze al op haar vingers getikt door de provincie, die eventueel gaat ingrijpen als Woudenberg in gebreke blijft.

Kortom, dit zijn grote problemen, die grote gevolgen voor Woudenbergers kunnen hebben.

Nu volg ik alle openbare vergaderingen van de gemeenteraad. Ik kon me geen discussie over deze onderwerpen herinneren. Dus vroeg ik de fractievoorzitters van alle fracties waarom dat niet gebeurde en wat 

hun mening over deze gang van zaken was. De fractievoorzitters zijn tamelijk eensluidend. Ze herkennen de suggestie van hun eigen vereniging niet. De gemeenteraad is bovendien twee keer in vertrouwelijkheid bijgepraat door burgemeester Magda Jansen. Bijgepraat… Volgens de fractievoorzitters deed ze dat goed. En dat geloof ik direct.

Het is natuurlijk hartstikke fijn voor de raadsleden dat ze bijgepraat zijn. De rest van de inwoners heeft daar helemaal niets aan. Welke lijn volgt de burgemeester? Wil zij vluchtelingen voorrang geven op de huizenmarkt? Wat zijn dan de criteria? Hoeveel vluchtelingen kan en wil Woudenberg voor langere tijd opvangen? Wil Woudenberg asielzoekers opvangen en waar dan en hoeveel? Hoe gaat de gemeente het probleem met de statushouders oplossen? Welke argumenten heeft het college van burgemeester en wethouders? Hoe geeft Woudenberg de eigen starters op de woningmarkt toch nog een kans op een huis?

En vooral wat vinden onze raadsleden van deze kwesties? Welke oplossingen steunen ze en welke argumenten hebben de raadsleden? Ik zou het graag willen weten. Ik denk dat ik niet de enige ben. Volgens mij is het moment daar voor een openbaar debat. Al was het alleen voor het draagvlak. 

Gerhard te Winkel