Afbeelding
Gerben Heldoorn

Column: Gerben Heldoorn, Fractievoorzitter SGP

Column

Voorbijgangers

Afgelopen donderdag was het een bijzondere bijeenkomst in de raadszaal van het gemeentehuis. Bijzonder, omdat de SGP samen met PvdA/GroenLinks en CDA het coalitieakkoord ‘Bouwen met vertrouwen’ presenteerde. Bijzonder omdat dat er nieuwe raadsleden en drie nieuwe wethouders werden beëdigd. Voor mij persoonlijk was het ook een bijzonder moment. Ik sprak mijn eerste bijdrage als raadslid voor SGP Woudenberg uit.

We namen afscheid van de wethouders Treep, Vlam en De Kruif. Zij zetten zich de afgelopen jaren in voor Woudenberg. Ik wil hen, namens de SGP fractie, van harte bedanken voor hun werk. Op 3 juni wordt een afscheidsmoment voor deze oud-wethouders georganiseerd. Ik roep alle Woudenbergers op om van dit moment gebruik te maken.

Oud-wethouder Treep sprak donderdag een kort dankwoord namens de drie vertrekkende wethouders. Ze keek de zaal rond en zei: ‘We zijn allemaal voorbijgangers. Ook voor u komt ook eens het moment van afscheid nemen. ’ Voorbijgangers, dat zijn we als mensen natuurlijk allemaal. Tegelijk kwamen deze woorden die donderdag best even binnen. Ik had net mijn eerste bijdrage in de raad uitgesproken. We debatteerden als fracties op een constructieve, en hier en daar kritische manier over het coalitieakkoord. We gaan met elkaar de komende jaren aan de slag om het akkoord uit te voeren met alle uitdagingen die er liggen. Maar ook zijn we voorbijgangers.

Het gaat in de politiek niet om onszelf. Het gaat erom dat je als voorbijganger in de lokale politiek Woudenberg beter achterlaat dan toen je kwam. Als politicus blijvend gericht zijn op het welzijn van alle Woudenbergers! Dat is mijn verlangen voor de komende tijd. Dat we dat als nieuw college en als nieuwe raad gezamenlijk doen! Zo loop ik 

graag de komende jaren met de Woudenbergers op. Om samen te bouwen met vertrouwen aan ons dorp.

Donderdag sloot ik mijn bijdrage af met onderstaand citaat uit de laatste troonrede van onze koning. Een nieuwe tijd vraagt een open vizier. En ik verwacht dat ook de laatste zin praktijk is in Woudenberg! Dat hebben we namelijk hard nodig als politieke voorbijgangers!

“Als elke tijd overgangstijd is, is maatschappelijke verandering een constante (….) Het komt er steeds op aan, ook in het hier en nu, elke verandering die zich aandient met open vizier tegemoet te treden. Zo bouwen we samen aan een beter land (een beter Woudenberg) voor volgende generaties. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.”