Henk-Jan Molenaar (SGP)
Henk-Jan Molenaar (SGP) Agnes Vendrig

Column Henk-Jan Molenaar

Column

Afgelopen donderdagavond hebben we als gemeenteraad de Visie op de Retail vastgesteld. Een belangrijke stap op de route naar een Vitaal Dorpshart. De visie bevat een hele heldere analyse. Er is met kennis van zaken naar de situatie in ons dorp gekeken en daarmee ligt er een waardevol advies. Een advies dat bovendien breed gedragen wordt door de DES, winkeliers en vastgoedeigenaren. En dat is essentieel om ook de volgende stappen tot een succes te maken. 

De visie bevat naast een integrale visie ook heldere kaders voor de verschillende delen van ons Dorpshart. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan het gebied Kostverloren en dat is hard nodig ook. Als gewenste ontwikkeling voor dit gebied bevat de visie als eerste stap de nieuwbouw van de Albert Heijn en de verhuizing van de ALDI naar de huidige locatie van de Albert Heijn. Het eindperspectief voor dit gebied is volgens de visie een sterk commercieel hart van Woudenberg. Voor het gebied rondom de Jumbo bevat de visie het advies om ruimte te bieden aan de uitbreiding van de Jumbo richting de Voorstraat en een verplaatsing van de ingang van de Jumbo, om de relatie met de Voorstraat te versterken en zo van meerwaarde te zijn voor de winkels aan de Voorstraat. 

Voor het Poortplein, waar veel winkelruimte leegstaat, is de suggestie van de visie om de winkelruimte op te delen in kleinere units. Als SGP-fractie willen we ook graag het idee onderzocht hebben om de maatschappelijke functies (bibliotheek, Kunst en Cultuur, Oud Woudenberg) uit het Cultuurhuis naar het Poortplein te verhuizen. Zou dat geen mooie duurzame versterking zijn van het Poortplein tot een echt dorpsplein? Zeker in combinatie met de suggestie uit de visie om het hoekje direct ten noorden van het Poortplein te benutten voor horeca met een (zonnig) terras. 

Met deze vastgestelde visie is het nu de hoogste tijd om aan de slag te gaan met de realisatie van deze plannen. Zodat het ook in de praktijk leidt tot een vitaler, aantrekkelijk dorpshart waar ondernemers kunnen floreren en waar wij als consumenten voor ons plezier naar toe gaan. Daarbij is het natuurlijk van het allergrootste belang om dat echt samen op te pakken. Want alleen door écht samen leven en eensgezindheid behalen we het eindresultaat. 

Ik maak van de gelegenheid gebruik alle winkeliers en (horeca)ondernemers, die juist in deze decembermaand weer zo concreet geconfronteerd worden met de gevolgen van de lockdown, sterkte toe te wensen. Binnenkort kunt u vanuit het SGP campagneteam een uitnodiging verwachten voor een (online) bijeenkomst, waarin wij graag met u in gesprek gaan over onze inzet voor de raadsperiode 2022-2026.

Tenslotte wens ik alle lezers, mede namens mijn fractie, veel heil en zegen voor het jaar 2022!

Henk-Jan Molenaar
Fractievoorzitter SGP