Afbeelding

Over zonnepanelen en windmolens in Woudenberg

Column

Over zonnepanelen en windmolens in Woudenberg

Ook Woudenberg moet eraan geloven. Zoals u weet stijgt de temperatuur op de aarde. Daarom verandert het klimaat. Dit wordt zichtbaar door zware regenbuien en de vaak erg droge zomers, waardoor het grondwaterpeil veel lager is dan we zijn gewend. De boeren hebben veel last van de droogte en ook de tuinliefhebbers zitten met hun handen in het haar. 

Niet alleen veel Woudenbergers maken zich zorgen, ook de rest van de wereld maakt zich zorgen over de opwarming van de aarde. Daarom heeft een groep politieke leiders vanuit de hele wereld afspraken gemaakt om de opwarming van de aarde tegen te gaan. De afspraken die toen gemaakt zijn heet het klimaatakkoord van Parijs. Nederland heeft om deze afspraken na te komen een klimaatwet opgesteld. Deze klimaatwet zorgt ervoor dat ook Woudenberg moet proberen om de CO2 uitstoot te verminderen. Woudenberg heeft daarom in de regio Amersfoort afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in de regionale energiestrategie Amersfoort (RES). De bedoeling is dat in 2030 veel meer energie wordt opgewekt door duurzame bronnen zoals zonnepanelen en windmolens. Probleem is echter, waar zetten wij de zonnepanelen en windmolens neer? Veel mensen vinden zonnevelden en windmolens landschapsvervuilers. Daar ben ik het mee eens. Zo zonde van onze mooie weilanden en prachtige uitzichten. Aan de andere kant vind ik dat ook Woudenberg de handschoen moet oppakken en zich moet inzetten om duurzame energie op te wekken. De vraag is, wat mij betreft niet of Woudenberg meedoet, maar hoe de duurzame energie-opwekkers zo min mogelijk ons mooie landschap vervuilen. 

Ik denk dat windmolens en zonnepanelen zoveel mogelijk langs bijvoorbeeld de snelweg geplaatst 

kunnen worden. Denk hierbij aan de A12, op voldoende afstand van de woningen. Zonnevelden zouden landschappelijk ingepast kunnen worden met bosschages aan de randen. Maar dit is nog steeds onvoldoende om voldoende energie op te wekken om de regionale afspraken na te komen. Daarom denk ik dat de gemeente samen met inwoners, grondeigenaren, organisaties -zoals SDW en LTO en Woudenbergse bedrijven afspraken moet maken waar in Woudenberg zonnevelden en windmolens geplaatst kunnen worden. Het is jammer dat zonnevelden en windmolens zoveel ruimte innemen in de natuur. Daarom denk ik dat de gemeente innovatieve plannen moet onderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan het opwekken van aardwarmte (geometrie), het duurzaam verwarmen en koelen van water (aquathermie) en het winnen van warmte uit rioolwater (riothermie). Zo kan gebruik van windmolens en zonnevelden in de toekomst worden beperkt. Daarvoor in de plaats kan Woudenberg bomen aanplanten. Dit is goed voor de ecologie en voor het stopzetten van de verdere opwarming van de aarde. Zo behouden wij een groen Woudenberg, waarin de inwoners met veel plezier kunnen wonen en kunnen genieten van de natuur. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Sylvia den Herder
GemeenteBelangen
Woudenberg