Afbeelding
Gemeente Woudenberg

Column Peter van Schaik

Column

Hoe was 2021?

December is altijd een mooie maand om terug te kijken op 2021. Voor ons als GBW fractie belangrijk om te kijken welke resultaten we hebben behaald.

2021 stond o.a. in het teken van het verscherpte financiële toezicht van de provincie. De financiële situatie van Woudenberg heeft erg te lijden gehad onder taken die werden overgeheveld van het Rijk naar gemeenten en waar vervolgens onvoldoende financiële middelen tegenover stonden. We zijn als GBW samen met alle raadsfracties hard aan de slag gegaan met het toepassen van bezuinigingen die met name door inwoners, verenigingen en instellingen zijn aangedragen. Er zijn keuzes gemaakt, helaas ook pijnlijke. We zijn bijna bij die eindstreep. We hebben er vertrouwen in dat het verscherpte toezicht nog voor 2022 kan worden opgeheven, door inspanningen van alle betrokkenen.

Er zijn nog meer grote klussen geklaard dit jaar: de vaststelling van de Regionale Energie Strategie (RES), de Transitievisie warmte en het Ontwikkelbeeld regio Amersfoort. Allemaal regionale zaken die belangrijk zijn voor Woudenberg.

Projecten waar wij als GBW hard voor hebben gestreden zijn o.a. de woningbouw op het Julianaplein. Hierin komen 30 (sociale)huurappartementen. De bouw vordert al. Dit jaar zijn ook de 36 huurappartementen opgeleverd in het voormalige INBO-gebouw (WitteSteijn). Echt een mooi plaatje als je Woudenberg komt binnenrijden. Maar ook de woningen in Hoevelaar fase 1. De wijk vordert gestaag.

We hebben als GBW het college gevraagd om na 1-1-2022 te komen met een voorstel om een opkoopbescherming in te voeren voor de bestaande koopwoningen. Dit om beleggers te weren uit Woudenberg. Zij kopen vaak woningen op en gaan deze voor hoge prijzen verhuren of 

doorverkopen. Wij willen onze starters en middeninkomens een kans geven.

Vers van de pers is de Visie op de Retail. Deze visie wordt deze maand vastgesteld. Wij zijn als GBW-fractie blij met de visie. Belangrijk is dat de DES deze visie ook heeft omarmd. We kunnen aan de slag om ons dorpscentrum naar een hoger niveau te tillen. Er wordt een regisseur aangesteld die de verantwoordelijkheid krijgt om een aantal punten uit de visie uit te voeren. Mooi detail is dat wij als GBW in ons verkiezingsprogramma 2018 pleitten voor een “dorps-marketeer”. De nog aan te stellen regisseur krijgt dezelfde taken zoals wij die in gedachten hadden voor onze marketeer. Mooi, kunnen we deze ook weer afstrepen van ons lijstje.

Afsluitend wens ik iedereen een fijne en rustige jaarwisseling toe en een gezond 2022.

Peter van Schaik
Fractievoorzitter GBW