Fractievoorzitter SGP Henk Jan Molenaar
Fractievoorzitter SGP Henk Jan Molenaar Henk Jan Molenaar

Column Henk-Jan Molenaar

di 9 nov 2021, 12:20 Column

Aan een lange periode van onrust en onzekerheid kwam vorige maand voor onze buren een einde: Scherpenzeel behoudt zijn zelfstandigheid. Een felicitatie aan Scherpenzeel en haar inwoners is dan ook op zijn plaats. Ze hebben zich de afgelopen jaren hard ingezet om zelfstandig te blijven en het is gelukt om de Minister te overtuigen. Van harte wens ik Scherpenzeel op korte termijn veel rust toe om dit fusiedossier achter zich te laten en te werken aan een nog sterker Scherpenzeel.

Persoonlijk ben ik erg blij dat Scherpenzeel een zelfstandige gemeente blijft. Het speelveld in de regio ziet er voor Woudenberg met een hele grote buurgemeente Barneveld toch heel anders uit dan met een vergelijkbare gemeente als Scherpenzeel. Een zelfde soort dorp qua identiteit en cultuur met vergelijkbare ambities en vraagstukken wat betreft woningbouw, ondernemersklimaat en het agrarisch buitengebied. Ook de verkeersproblematiek in Woudenberg heeft een sterke link met Scherpenzeel: we liggen immers samen aan een lint langs de N224. Ditzelfde geldt natuurlijk ook voor Renswoude.

Het is dan ook niet voor niets dat we ruim 10 jaar geleden als Woudenberg en Scherpenzeel fusiepartners waren. In een lang fusieproces hebben we samen opgetrokken tot uiteindelijk in politiek Den Haag anders werd besloten: geen RSW. Sinds die tijd zijn we bestuurlijk uit elkaar gegroeid, Scherpenzeel participeerd in de regio Food Valley en wij vanuit Woudenberg vooral in de regio Amersfoort. 

Vorig jaar was er zelfs sprake van onderlinge strubbelingen, vanwege de problemen met betrekking tot de WOZ administratie. Fysiek groeien we daarentegen wel naar elkaar toe: als Woudenberg groeien wij immers met eerder al de wijken ’t Zeeland en Het Groene Woud en nu de wijk Hoevelaar fysiek een stapje dichter richting Scherpenzeel.

Ik geloof - meer dan 10 jaar geleden - in de zelfstandigheid van Woudenberg. Ja, de uitdagingen in Woudenberg zijn op dit moment groot en nee, lang niet alles gaat goed. Er zijn scherpe keuzes nodig om Woudenberg weer financieel gezond te maken, maar die worden op dit moment ambtelijk voorbereid. Een fusie met andere gemeentes is hiervoor echt geen oplossing.

Als relatief kleine gemeente moeten we wel intensief samenwerken om al onze taken naar behoren te kunnen uitvoeren en dat doen we ook in allerlei samenstellingen. Wat mij betreft mag de blik daarbij meer naar onze oosterburen. De ‘herwonnen’ zelfstandigheid van Scherpenzeel biedt kansen om de samenwerking met Scherpenzeel en Renswoude verder te versterken. 

Wat mij betreft worden de banden tussen de colleges en ambtelijke organisaties weer aangehaald om samen krachtiger te opereren in alle gemeenschappelijke vraagstukken.

Henk-Jan Molenaar
Fractievoorzitter SGP