Afbeelding
Foto: Niels Wolterink

Gemeente denkt over taken

Algemeen

WOUDENBERG De gemeenteraad zal instemmen met een krediet van 55.000 euro voor de inhuur voor externe expertise voor de kerntakendiscussie. Dat bleek tijdens opinievergadering over dit onderwerp.

‘We krijgen een ongemakkelijk gevoel bij dit voorstel,’ vertelde Michel Hardeman, fractievoorzitter van het CDA. ‘Dit kost geld.’ ‘Hebben we hier behoefte aan? Het kost te veel en levert te weinig op,’ voorspelde Henk van de Wetering, fractievoorzitter van de PvdA/GroenLinks. Ook Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg, zat met veel vraagtekens. ‘Dit is te vroeg en te veel,’ sprak hij. ‘We moeten verstandig met gemeenschapsgeld omgaan. We moeten eerst bepalen wat de toekomst van het dorp is en de rol van de gemeente daarin.’ Jhony Stalman, fractievoorzitter van de VVD, vond dat wat het college van burgemeester en wethouders voorstelde ‘geen kerntakendiscussie was, maar een bezuinigingsdialoog’.

Deze kerntakendiscussie is noodzakelijk om de gemeente voor te bereiden op het zogeheten ravijnjaar 2026. Dan gaan waarschijnlijk onder meer de uitkeringen uit het Gemeentefonds veranderen. Dat kost Woudenberg veel geld. Niemand kan de hoogte van dat bedrag op dit moment bepalen. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vinden dat Woudenberg nu al moet bedenken hoe ze de gaten in de begroting willen dichten. Michel Hardeman probeerde positief te blijven. ‘Als de korting mee valt kunnen we het proces dan nog stoppen?’ vroeg hij zich af. ‘Ik heb signalen gehoord dat het misschien allemaal niet zo erg is.’ Vervolg pagina 3

Wethouder Henk-Jan Molenaar deelde deze zonnige kijk niet. ‘Ik ga er van uit dat we een gat van miljoenen zullen krijgen. Ik ga er niet vanuit dat de korting mee zal vallen. Er is niets dat daar op wijst.’ 

Molenaar deelde ook de mening van Jhony Stalman niet. De wethouder meende dat het college van burgemeester en wethouders echt een kerntakendiscussie voorstelde en niet een bezuinigingsdialoog. ‘Het gaat nu om een veel grotere operatie dan voorheen. We kunnen nu niet volstaan met de kaasschaafmethode en hier en daar wat geld weg halen. We moeten fundamenteel bepalen waar Woudenberg voor staat. Alleen zo kunnen we vaststellen wat we wel en niet willen doen.’

Stalman meende dat het verstandig zou zijn als de gemeenteraad eerst bepaalde wat Woudenberg wel en niet kon en wil doen voordat er een discussie over kerntaken begon. Jhony Stalman kreeg bijval van Peter van Schaik.