Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Nieuwe fase in ontwikkeling vitaal winkelhart

Algemeen

WOUDENBERG Na 2024 moeten de ontwikkelingen voor het vitaal dorpscentrum verder gaan zonder de centrumregisseur. De centrumregisseur zal in de loop van het jaar zijn taken overdragen aan de gemeente en de Taskforce. Dat bleek uit de discussie over dit onderwerp in de commissievergadering.

‘Ik kreeg een deja vu van dit voorstel,’ verklaarde Jhony Stalman, fractievoorzitter van de VVD. ‘Er zijn veel inspanningen geweest, maar er zijn nog niet veel resultaten zichtbaar.’

Hij vond dat de gemeente belanghebbenden zoals eigenaars, huurders, winkeliersvereniging DES, moest ondersteunen en stimuleren om samen de toekomst van het levendige winkelhart in het centrum vorm te geven. Ook andere fracties gaven aan dat ze vonden dat het hele proces wel erg lang duurde. Björn de Jong, gemeenteraadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg, vond de plannen voor de nieuwbouw en verplaatsing van de Albert Heijn op Kostverloren een positieve ontwikkeling. 

Wethouder Henk-Jan Molenaar heeft meermaals gezegd dat deze plannen als vliegwiel voor het hele centrum zouden kunnen werken. ‘Laten we hopen dat dit inderdaad het geval is,’ zei Björn de Jong. ‘Dan kunnen we met zijn allen werken aan de stip aan de horizon en werken aan vernieuwing van het dorpshart.’ 

Jan Bessembinders, gemeenteraadslid voor het CDA, vond het positief dat de centrumregisseur in kaart gebracht had wat de verschillende partijen wilden doen en wat er mogelijk was.

‘Vooruitgang is ook ontdekken wat er niet mogelijk is,’ aldus Bessembinders. Hij had begrepen dat de centrumregisseur zich in zou zetten om winkels naar Woudenberg te halen. ‘Hoe gaat hij dat doen?’ wilde Bessembinders weten. Ook Johanan de Vogel, gemeenteraadslid van de SGP, wees op het belang van aanbodversterking in het centrum. Henk-Jan Molenaar zag grote kansen op resultaten. ‘Hij zal de boer op gaan om winkeliers over het centrum van Woudenberg te vertellen.’ De fracties vroegen zich af hoe de overdracht in zijn werk zou gaan. 

Henk-Jan Molenaar toonde zich een tevreden man. ‘Ik proef veel waardering voor het werk van de centrumregisseur. Er is ook veel gebeurd. Hij heeft een groot netwerk opgebouwd. Ook heeft hij de Taskforce op poten gezet, waarin verschillende partijen samen aan tafel zitten en ideeën uitwisselen.’ ‘Wij kunnen deze constructie niet voor langere tijd volhouden,’ vond de wethouder. ‘We moeten borgen dat de overdracht helder is en dat de gemeente en andere belanghebbenden een duidelijke rol krijgen,’ stelde de wethouder.