Wethouder Molenaar
Wethouder Molenaar / foto: Gemeente Woudenberg

Inning WOZ op schema

Algemeen

WOUDENBERG De afhandeling van de Waardering Onroerend Zaak Belasting (WOZ) verloopt volgens wens. Dat laat wethouder Henk-Jan Molenaar weten in antwoord op schriftelijke vragen van Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg. Volgend jaar gaat GBLT het geld innen. Op dit moment is dit nog de verantwoordelijkheid van Veenendaal.

In het verleden gingen er nog weleens zaken mis bij de oplegging van de WOZ. Ook wilde de procedure nog weleens uitlopen. Dat zorgde voor ergernis in de gemeenteraad. De inning en oplegging wordt nu gedaan door het gespecialiseerde bedrijf GBLT, dat waterschapsbelasting oplegt en ook geld voor gemeenten int. ‘Per 1-1-2025 worden de werkzaamheden van het WOZ proces overgedragen aan GBLT. Verloopt dit proces op dit moment volgens schema? Ik denk daarbij met name aan de afhandeling van alle (oude) bezwaarschriften en beroepsprocedures. Mochten er andere bijzonderheden zijn, dan zien wij graag een update tegemoet,’ is de vraag van Peter van Schaik. ‘Ja, het proces loopt op dit moment volgens schema,’ is het antwoord van wethouder Henk-Jan Molenaar. ‘De gemeente Veenendaal is op dit moment bezig met de laatste punten, zodat in de tweede helft van januari een zo volledig mogelijke aanslagoplegging kan plaatsvinden. 

Hierdoor hebben we ook ruim tijd om alle bezwaren die ingediend worden, dit jaar af te handelen. Het valt echter niet te voorkomen dat een beperkt aantal beroepsprocedures in 2025 nog zullen lopen. Hier hebben we rekening mee gehouden aan de voorkant van het traject,’ laat Molenaar weten. ‘Deze werkzaamheden zal Veenendaal, indien dit daadwerkelijk het geval is, voor ons blijven uitvoeren. Verder is ten aanzien van het formele toetredingsverzoek tot de Gemeenschappelijke Regeling GBLT eind december het officiële verzoek tot toetreding naar GBLT gestuurd. 

Voor de gemeenteraad volgen in dit proces dit jaar nog twee belangrijke momenten: de raadsvergadering van 30 mei 2024 waarbij de gemeenteraad, evenals alle andere gemeenteraden in de Gemeenschappelijke Regeling (GR) een formele zienswijze kan indienen op de wijziging van de

GR GBLT met daarin de toetreding van de VRW-gemeenten; en de raadsvergadering van 26 september 2024 waarin de gemeenteraad toestemming aan het college moet verlenen voor de definitieve toetreding tot de GR GBLT,’ is het verhaal van Henk-Jan Molenaar.