Afbeelding
foto: Gemeente Woudenberg

Informatieavond opvanglocatie Maarsbergseweg 17

Algemeen

WOUDENBERG Over de hele wereld vluchten mensen voor oorlog, geweld of vervolging. Ook kinderen moeten huis en haard verlaten op zoek naar een veilig heenkomen.

In Nederland is de behoefte aan kleinschalige opvang voor deze minderjarige vluchtelingen op dit moment erg groot. De eigenaren van het pand aan de Maarsbergseweg 17 hebben de gemeente het aanbod gedaan om het pand te huren als opvanglocatie. 

Het college is de eigenaren hiervoor zeer dankbaar en heeft besloten dat deze locatie door stichting Nidos 

wordt gebruikt als een kleinschalige opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen met een verblijfsvergunning. 

Binnenkort wordt het pand aan de Maarsbergseweg gereed gemaakt voor het huisvesten van maximaal tien alleenstaande minderjarige vluchtelingen, die hier eind maart / begin april gaan wonen. 

Omwonenden en overige belangstellenden zijn voor meer informatie welkom op maandag 12 februari van 20.00 tot 21.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Parklaan 1.