Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Gesprek over toekomst dorp

Algemeen

WOUDENBERG Wethouder Daphne Boeve verwacht dat in februari 2024 een onderzoek naar de vitaliteit en de toekomst van de gemeente Woudenberg naar buiten komt. Dat antwoordt ze op schriftelijke vragen van Johanan de Vogel, gemeenteraadslid voor de SGP.

Daphne Boeve laat weten dat de publicatie van het rapport langer duurt dat verwacht. Uit gesprekken bleek dat de gemeente en de provincie beiden een andere invulling aan het begrip vitaliteit gaven. Johanan de Vogel schreef: ‘In juni 2023 hebben we het Maatwerkonderzoek mobiliteit N224 ontvangen. Destijds is besloten om agendering en bespreking hiervan afhankelijk te maken van de oplevering Rapportage Vitaliteit.’ 

Hij vervolgt met: ‘Op dat moment was nog niet helemaal helder wanneer we het rapport konden ontvangen, mogelijk in december. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is en wanneer u verwacht dat we het rapport ontvangen via de Ingekomen Stukken en hoe deze rapporten bestuurlijk geïntegreerd worden?’ Daphne Boeve antwoordt: ‘Na het bestuurlijke overleg met de provincie hebben wij opgemerkt dat de provincie en de gemeente een ander beeld hebben van de term vitaliteit. Zodoende kon de rapportage omtrent vitaliteit ook nog niet opgeleverd worden. 

Zoals bekend zijn wij inmiddels gestart met de scenariostudies, om onder meer lokaal invulling te geven aan vitaliteit, maar ook om met de provincie weer in gesprek te kunnen gaan over de term vitaliteit en de toekomst van Woudenberg.’

Vervolg op pagina 7

‘De scenariostudie is -door de noodzakelijke dubbele raadsbehandeling- later gestart dan eerder ingeschat en zal nu in februari 2024 opgeleverd kunnen worden. Aan de hand van deze scenariostudie zullen wij met de provincie bespreken op welke wijze en termijn het maatwerkonderzoek compleet gemaakt kan worden,’ aldus Boeve.

‘Daarmee is op dit moment lastig een planning te geven voor de behandeling. Wij hebben op dit moment geen duidelijkheid of de provincie zelf invulling gaat geven aan de term vitaliteit. Wij gaan er vanuit dat de scenariostudie aanleiding zal geven voor een gesprek met uw raad en op een later moment ook het maatwerkrapport,’ besluit Boeve haar antwoord.