Afbeelding
foto: redactie

Organisatoren verrast door nieuwe regels van de gemeente

Algemeen

WOUDENBERG De gemeente Woudenberg houdt de veiligheid van bezoekers van evenementen als Haantjesdag nauwgezet in de gaten. Hierdoor kunnen organisatoren in een jaar ineens geconfronteerd worden met nieuwe regels en voorschriften. Dat zegt het college van burgemeester en wethouders in antwoord op schriftelijke vragen van Peter van Schaik, fractievoorzitter van GemeenteBelangen Woudenberg.

Peter van Schaik wilde weten hoe het zat met de vergunning voor bijvoorbeeld Haantjesdag. Hij schreef: ‘De organisatie van Haantjesdag geeft aan dat zij vaak verrast worden met nieuwe voorwaarden in de verleende vergunning. Volgens het huidige Evenementenbeleid wordt bij categorie B evenementen altijd een multidisciplinair vooroverleg georganiseerd, waarbij ook de organisator wordt uitgenodigd. Kan het college verklaren waarom organisatoren dan toch verrast worden met nieuwe voorwaarden in de vergunning?’

Het college van burgemeester en wethouders laat weten: ‘Er is met de organisator afgestemd of er behoefte is aan een vooroverleg. Daar was geen behoefte aan. Wel heeft er, zoals gebruikelijk bij dit soort evenementen, een  evaluatie plaatsgevonden met de organisatie. Daar was ook een vertegenwoordiger van de zaterdagmarkt bij aanwezig.’ 

Het college van burgemeester en wethouders legt uit: ‘Elke vergunningaanvraag van dergelijke evenementen gaat voor advies naar de politie en de Veiligheidsregio. Zij hebben de taak om een aanvraag te toetsen aan de meest recente regelgeving en inzichten ter voorkoming van calamiteiten. Ook ervaringen opgedaan bij eerdere evenementen worden meegenomen in de beoordeling van een vergunningaanvraag. Daarom kan het voorkomen dat ten opzichte van een vorige editie, aanvullende of nieuwe voorwaarden worden gesteld.’

Peter van Schaik vroeg ook: ‘Organisatoren geven aan dat de huidige ambtenaren naar eigen zeggen niet bekend zijn met eerder gemaakte afspraken met bijvoorbeeld wethouder Vlam en inmiddels vertrokken andere medewerkers met betrekking tot de marktstandplaatsen. Het gaat bijvoorbeeld om het feit dat de zaterdagmarkt ‘secondair’ is aan de evenementen. De evenementen als bijvoorbeeld Haantjesdag en de zomermarkten hebben voorrang boven de marktstandplaatsen. Volgens onze informatie biedt onderstaand artikel uit de Beleidsregels standplaatsen Woudenberg 2020 voldoende duidelijkheid: “Tijdens evenementen mag een standplaats waarvoor een vergunning is verleend, niet worden ingenomen, als de evenementen en/of activiteiten plaatsvinden op de betreffende locatie”. Is het college het met ons eens dat de organisatoren van evenementen voorrang hebben tijdens hun vergunde evenementen? Zo ja, wilt u dit dan ook delen met de beleidsambtenaren?’

Het college van burgemeester en wethouders antwoordt: ‘Deze afspraak is bekend en wordt ook toegepast. Bij Haantjesdag dit jaar werd er geen gebruik gemaakt van het Poortplein, waardoor de markt gewoon door kon gaan op deze plek. Er zijn aanvullende afspraken gemaakt over de verkeerskundige afwikkeling van het vertrek van de marktkramen ter voorkoming van hinder voor de voortgang van Haantjesdag.’