Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Wateroverlast op begraafplaats

Algemeen

WOUDENBERG Op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats is sprake van wateroverlast. De gemeente kent het probleem en zoekt naar een structurele oplossing. Dat geeft het college van burgemeester en wethouders aan op schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA/GroenLinks. 

Henk van de Wetering en Jikke Wams, gemeenteraadsleden voor de PvdA/GroenLinks, werden door een inwoner benaderd. Ze werden gewezen op het probleem dat in natte periodes het nieuwe gedeelte van de begraafplaats onder water komt te staan. Dat probleem speelt al ruim een jaar.

Van de Wetering en Wams namen polshoogte. ‘We zijn de situatie gaan bekijken en wat blijkt: sommige graven op dit deel van de begraafplaats staan compléét onder water. Andere graven zijn niet te bereiken zonder tot aan de enkels in de modder te verdwijnen.’

Ze vragen het college van burgemeester en wethouders: ‘Klopt het dat de gemeente van deze situatie op de hoogte is?’

Het antwoord van het college van burgemeester en wethouders luidt: ‘Het klopt dat het bekend is dat er een waterprobleem is op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats. Dit is ontstaan als gevolg van de destijds gestorte grond vanuit Het Zeeland. Het klopt ook dat we gesprekken hebben gevoerd met nabestaanden. We bevestigen inderdaad dat we hebben toegezegd dat het probleem aangepakt wordt.’

Dat was ook een vraag van de fractie van PvdA/GroenLinks. ‘Wordt er gewerkt aan een oplossing en wat is hiervan de status?’

‘Omdat we te maken hebben met bestaande graven wilden we met respect zoeken naar een passende oplossing. De oplossing is maatwerk en dus niet een ‘standaard’ oplossing. Het heeft tijd gevraagd om alle mogelijke oplossingen te onderzoeken. Begin dit jaar zijn peilbuizen geplaatst om het waterprobleem te monitoren. Momenteel hebben we een duidelijk beeld van de wijze waarop we dit gaan oplossen en wordt er gewerkt om de laatste stappen aan de tekening en het bestek af te ronden. We combineren deze werkzaamheden met de inrichting van fase 2 van de uitbreiding van de begraafplaats. De structurele oplossing van deze problematiek vraagt om een extra investering,’ laat het college van burgemeester en wethouders weten.

Tijdens de gemeenteraad vroeg Henk van de Wetering of de gemeente het probleem voor de feestdagen kon oplossen. 

Volgens wethouder Henk-Jan Molenaar kon zo’n snelle oplossing niet worden gevonden. Ook omdat de gemeente zoekt naar een structurele en respectvolle oplossing voor dit ingewikkelde probleem.