Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Nieuwbouw krijgt voorrang

Algemeen

WOUDENBERG Het college van burgemeester en wethouders verwacht de komende jaren geen extra straten aan te leggen buiten de nieuwbouw in de wijk Hoevelaar. Er is wel provinciaal beleid om straten toe te voegen om zo de woningnood te verkleinen. Bij zulke projecten gaat het dan om een straat met 50 woningen. Wethouder Molenaar is daar geen voorstander van. 

Dat antwoordde wethouder Henk-Jan Molenaar op schriftelijke vragen van Vincent Holleman, gemeenteraadslid voor de SGP. 

Vincent Holleman had op RTL een artikel gelezen met als kop ‘Hier en daar een straatje er bij’. Hij vraagt: ‘”Een straatje erbij” biedt landelijk grote potentie als onderdeel van de oplossing om de woningnood op te lossen. Zijn er in Woudenberg in recente jaren straten toegevoegd aan bestaande woonwijken? Zo ja, waar?’
Henk-Jan Molenaar antwoordde namens het college van burgemeester en wethouders: ‘In Woudenberg zijn in de bestaande wijken vooral nieuwe straatjes toegevoegd bij functieverandering zoals Andries Abbemahof, Cootje van Raaihof, maar dat is niet vergelijkbaar met straatje erbij. De echte toevoeging van straatjes heeft via de nieuwbouwwijken plaats gevonden. De nieuwbouwprojecten Westerwoud en Amalialaan hebben nog het meeste weg van het idee ‘een straatje erbij’ aan de randen van het dorp.’

Holleman was nog niet klaar met zijn vragen: ‘Hoeveel potentie biedt “een straatje erbij” in Woudenberg, om in de komende jaren een substantieel aantal woningen nieuw te kunnen bouwen?’

Henk-Jan Molenaar was niet hoopvol dat dit project voor Woudenberg kansrijk zou zijn: ‘Voor de komende jaren verwachten wij hier voor Woudenberg weinig van. De uitbreiding kan immers de komende jaren nog ruimschoots in Hoevelaar ingevuld worden.’ Dat nieuwbouwproject loopt tot 2030.

Vincent Holleman wilde graag dat de gemeente deze kansen zou onderzoeken. ‘Is “een straatje erbij” in Woudenberg al onderdeel van het woningbouwbeleid? Zo niet, om welke redenen zou u wel/niet overwegen om dit op te gaan nemen in beleid?’

Henk-Jan Molenaar antwoordde: ‘Het is altijd al de basis voor inbreiding en is ook onderdeel van de kernrandzone visie. De ruimte voor straatjes erbij zit al in de provinciale verordening met de 50 woningen per kern extra. Het lijkt echter niet de bedoeling om naast een nieuwbouwwijk ook nog 50 woningen aan een kern toe te voegen.’