Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Geen papier meer voor raad

Algemeen

WOUDENBERG De Woudenbergse gemeenteraad wil het goede voorbeeld geven en het gebruik van papier uitbannen.

Dat bleek bij de behandeling van een voorstel van Jikke Wams, gemeenteraadslid van PvdA/GroenLinks, en Sylvia den Herder, gemeenteraadslid van GemeenteBelangen Woudenberg.

‘We hebben een voorbeeldfunctie om de afvalberg niet groter te maken,’ stelde Jikke Wams. ‘Er worden nu op de automatische piloot papieren doorgestuurd. We moeten voorzichtig zijn met papierverspreiding. De gemeenteraad en de gemeente moeten zo duurzaam mogelijk zijn.’ 

Zij stelden onder meer voor om moties en amendementen niet meer op papier uit te delen.

Henry van Veldhuizen, gemeenteraadslid voor de SGP, en Michel Hardeman, fractievoorzitter van het CDA, meldden dat dit al niet meer gebeurde, dus dat deel van het voorstel wel kon vervalen. 

Bert Bosman, fractievoorzitter van de ChristenUnie, vond het een sympathiek voorstel, maar vroeg zich af of dit wel in het gemeentelijk beleid paste.

In het coalitieakkoord ‘Bouwen met vertrouwen’ gesloten door de SGP, het CDA, en de PvdA/GroenLinks is een duurzame gemeente een speerpunt. Ook wil de gemeente de burgers en bedrijven helpen bijvoorbeeld duurzamere energie op te wekken en te gebruiken. Ook moeten gebouwen beter geïsoleerd worden.  

Van Veldhuizen was het er op zich mee eens dat de gemeenteraadsleden het goede voorbeeld moesten geven. Hij wees op de eigen verantwoordelijkheid van de raadsleden. Hardeman vond het goed dat de raadsleden een signaal afgaven.

Burgemeester Magda Jansen vond dat de gemeenteraad een deel van de wensen aan de griffier moest doorgeven. 

Ze noemde het voorstel sympathiek, maar vroeg zich af of het uitvoerbaar was. De gemeente moet sommige zaken wettelijk verplicht opslaan in een papieren archief.

Wams en Den Herder vroegen ook of de gemeente de gemeenteraadsleden geen papieren drukwerk wilde opsturen. Ook zou de gemeente instanties die nog papieren drukwerk opsturen, moeten melden dat dit niet gewenst was. 

Magda Jansen dacht dat dit plan niet uitvoerbaar was. ‘De administratie kan niet iedereen mailen dat er geen drukwerk meer moet komen. Ik denk ook niet dat het veel effect zal sorteren.’