Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Provincie: ‘Onderzoek N224 onrealistisch en onhaalbaar’

Algemeen

WOUDENBERG Wethouder Daphne de Kruif verwacht dat het onderzoek naar de leefbaarheid en bereikbaarheid van de provinciale weg N224 ‘gewoon’ doorgaat. Dat antwoordde ze op vragen van Jaap Westenberg, gemeenteraadslid voor GemeenteBelangen Woudenberg. 

Westenberg vroeg zich af of het onderzoek er wel zou komen. In april vertelde De Kruif dat Utrecht en Gelderland een onderzoek zouden betalen. Arne Schaddelee, gedeputeerde van verkeer in Utrecht, stuurde onlangs mede namens zijn Gelderse collega Helga Witjes een tweet de wereld in. Schaddelee vertelde in dat bericht dat hij en zijn collega niets van het onderzoek wisten. Bovendien noemde hij het ‘onrealistisch en onhaalbaar’. Onrealistisch vanwege de hoge kosten en onhaalbaar vanwege de problemen met stikstof. Jaap Westenberg constateerde: ‘Deze boodschap is helder en kan maar op één manier uitgelegd worden. Gaat dit onderzoek nog wel door?’ Daphne de Kruif vertelde dat ze er nog vertrouwen in had. ‘Op ambtelijk niveau zijn er toezeggingen gedaan. Daar houden we ons aan vast. Ik reken op die toezeggingen.’ Ze gaf wel toe dat ze erg verbaasd was door de tweet. Woudenberg heeft de laatste vier jaar regelmatig met de provincie in de clinch gelegen over de problemen op de N224 en de gewenste aanpak van de problemen. Woudenberg werkt samen met Renswoude en Scherpenzeel om de problematiek van de N224 en N226 op de regionale, provinciale en landelijke agenda’s te krijgen. Renswoude heeft namens deze drie gemeenten bij de provincie om meer duidelijkheid over de tweet gevraagd. ‘De gedeputeerde zal nog een formele brief sturen over de gang van zaken rond het onderzoek,’ aldus De Kruif. Overigens zijn de drie gemeenten druk bezig met materiaal verzamelen, zodat er binnen afzienbare tijd een goede uitvraag ligt. Bureaus kunnen daarop reageren en weten dan wat ze exact moeten onderzoeken. ‘We zijn bezig onze stukken definitief te maken,’ verklaarde De Kruif.