Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Woudenberg wil met Statenleden in overleg over vitale toekomst

Algemeen

WOUDENBERG Het college van burgemeester en wethouders heeft de pas beëdigde leden van de Provinciale Staten aandacht gevraagd voor bouwplannen voor woningen en bedrijven en de bereikbaarheid van het dorp. Deze punten zijn essentieel om Woudenberg vitaal te houden. ‘De knelpunten van de huidige wegen zouden toch niet het einde van een vitaal Woudenberg moeten zijn,’ staat in de inspiratiebrief aan de Statenleden.

In hun brief wijst het college op het belang van gestage groei van het dorp, vooral om in de woonbehoefte van de eigen bevolking te voorzien. ‘Er is vooral gekeken naar de lokale behoefte; bouwen voor onze eigen inwoners en beperkte vergroting van het dorp om lokale voorzieningen te behouden. Wij houden daarbij een goede balans voor ogen,’ aldus de brief. ‘De komende jaren kan met de nieuwbouwwijk Hoevelaar nog worden voorzien in de woningbehoefte. Voor de langere termijn ontstaan nu plannen waarover we met de provincie in gesprek zijn,’ laat het college weten. Ze nodigt de Statenleden dan ook van harte uit op werkbezoek te komen om het dorp te bekijken.

Het college van burgemeester en wethouders legt veel nadruk op het belang van de aanleg van een bedrijventerrein. ‘Woudenberg kent vooral familiebedrijven die al generaties met ons dorp verbonden zijn. Zij bieden daarbij werkgelegenheid op lokaal en regionaal niveau. De bedrijven zijn vaak diep geworteld in de samenleving en daarom ook belangrijk voor de vitaliteit van ons dorp. Juist voor hen willen wij zoeken naar ruimte voor uitbreiding van onze bedrijventerreinen en niet als concurrentie voor de rest van de provincie.’ ‘We weten dat verschillende bedrijven zich gedwongen zien te besluiten om te blijven zonder te kunnen investeren of om hun bedrijfsvoering elders voort te zetten met negatieve gevolgen voor Woudenbergse werkgelegenheid en maatschappelijke participatie,’ schrijft het college.

‘De locatie van het bedrijventerrein heeft ook invloed op mogelijkheden voor toekomstige woningbouw. Hierbij is de provincie van essentieel belang als partner en medebeslisser,’ meldt het college van burgemeester en wethouders. Ze wijst er op dat in 1992 de laatste uitbreiding van het bedrijventerrein is toegekend aan Woudenberg en dat de gemeente aan de wensen van de provincie, zoals herstructurering van de bedrijventerreinen, heeft voldaan. Bereikbaarheid is van groot belang voor deze ruimtelijke keuzes. ‘Op de provinciale wegen, zoals in Woudenberg, ervaren wij de nadelen van de toenemende automobiliteit met de N224 en N226 door de bebouwde kom. Juist de gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid nu al onder druk staan, vragen om “slimme” oplossingen, die niet alleen kunnen ontstaan door elders bij OV- knooppunten te bouwen, maar juist door op de locatie tot oplossingen te komen. Wij willen met de provincie in gesprek over oplossingen voor deze problematiek,’ aldus het college van burgemeester en wethouders