Afbeelding
foto: Niels Wolterink

Slim gebruik laadpalen

Algemeen

WOUDENBERG Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om 15.000 euro beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar de optimale manier om laadpalen voor elektrische auto’s te plaatsen, heeft in de commissievergadering voor veel discussie gezorgd.

 Jan Bessembinders, gemeenteraadslid voor het CDA, wees er op dat door bijvoorbeeld gemeenten, regio’s en provincies al veel onderzoek gedaan was en dat Woudenberg die gegevens kon opvragen. Zo zou de gemeente snel aan de slag kunnen gaan. ‘Wat willen we bieden?’ vroeg Bessembinders zich af. Er zijn nog voldoende vragen rond dit onderwerp. Wat gaat de gemeente doen aan laadpaalklevers? Hoe kunnen gemeente en leveranciers voorkomen dat laadpalen gehackt worden? 

Martin Nauta, commissielid voor de VVD, wees op een aantal praktische problemen. Woudenberg heeft te maken met netwerkcongestie. ‘Is elektriciteit voor iedereen bereikbaar en betaalbaar?’ vroeg hij zich af. ‘Kan iedereen zich een elektrische auto veroorloven?’ Ook wilden enkele fracties dat grote commerciële aanbieders, zoals Esso Voskuilen, een volwaardige plek in het onderzoek zouden krijgen, omdat ze een belangrijke rol in de overgang naar elektrisch rijden kunnen spelen. 

Wethouder Daphne de Kruif beloofde dat dit meegenomen zou worden. Maar aangezien zulke aanbieders grote installaties nodig hebben, kan het nog wel even duren voor die aangelegd kunnen worden vanwege de netwerkcongestie. ‘Maar als het weer kan, willen we vooraan staan voor de aanleg,’ aldus De Kruif. 

De veranderingen gaan snel op het gebied van innovatie. Veel fracties drongen er op aan dat de gemeente open oog voor deze kansen zou houden. Ze kwamen met een waslijst aan mogelijkheden. De Kruif was dat zeker van plan. Ze wees er echter op dat Woudenberg niet alles tegelijk kon doen, mede door de problemen met netcongestie. 

In nieuwbouwwijk Hoevelaar 2 wordt ondergronds alvast de infrastructuur aangelegd om later eenvoudig laadpalen voor particulieren en algemeen gebruik aan te kunnen leggen. De Kruif zei verder: we willen niet dat vrachtwagens in het centrum opgeladen worden. ‘Dat moet op een bedrijventerrein gebeuren.’ 

De doelen van het onderzoek zijn onder meer: het in kaart brengen met bewoners van het huidige laadpaalgebruik. De gemeente wil regionale of landelijke trends koppelen aan huidig laadpaalgebruik om de verwachte toekomstvraag duidelijk te maken. Ook moeten er strategische keuzes opgesteld worden waarmee de gemeente aan de verwachte toekomstvraag kan voldoen.